ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > červ-srp  > Obálka

Praemium Academiae 2013

01_3.jpg
Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Martin Nikl s předsedou AV ČR Jiřím Drahošem

Odborník ve fyzice scintilačních materiálů Ing. Martin Nikl, CSc., z Fyzikálního ústavu AV ČR převzal 20. června 2013 Akademickou prémii. Smyslem významného ocenění je vytvořit badatelům vynikající podmínky, v nichž by mohli lépe rozvinout vědecký potenciál ve prospěch Akademie věd i celé české vědy. Prémie do výše pěti milionů korun ročně po dobu šesti let zahrnuje náklady spojené s výzkumem, pořízením přístrojů a mzdami pro nositele a jeho spolupracovníky.
Vedoucí oddělení optických materiálů FZÚ Martin Nikl dosáhl špičkové světové úrovně ve studiu a vývoji fyziky pevných látek, luminiscence a scintilačních materiálů. Tuto výzkumnou oblast zavedl ve FZÚ začátkem 90. let, vytvořil tým a vybudoval laboratoř. Významným způsobem přispěl k objasnění základních fyzikálních mechanismů i k rozvoji nových materiálových koncepcí pro těžké monokrystalické scintilátory s progresivním využitím ve fyzice vysokých energií, v medicíně či v průmyslových hi-tech aplikacích nebo v systémech pro použití v oblasti bezpečnosti a ochrany společnosti. V 90. letech se prosadil jako architekt materiálové koncepce radiačně odolného scintilátoru na bázi wolframanu olova (1997), při jehož vývoji vytvořil rozsáhlé mezinárodní konsorcium. Za popis a optimalizaci scintilačních materiálů na jeho bázi obdržel v roce 2003 cenu AV ČR za vynikající vědecké výsledky.

01_1.jpg
Smlouvu o udělení Akademické prémie podepsali (zleva) Martin Nikl, předseda AV ČR Jiří Drahoš a ředitel FZÚ Jan Řídký, jemuž dokument předává vedoucí sekretariátu předsedy AV ČR Alena Karafiátová.

Prémii chce Martin Nikl využít k vybudování nové laboratoře růstu optických a scintilačních krystalů, které využívají velmi účinné technologie „micropulling down“; původně japonská technologie je v Česku unikátní. „Stávající i novou optickou laboratoř dovybavíme přístrojovou technikou, která umožňuje úplnou charakterizaci luminiscenčních a scintilačních parametrů a detailní studium scintilačního mechanismu v širokém oboru teplot. Vytvoříme flexibilní a efektivně pracující výzkumné centrum pro vyhledávání a optimalizaci krystalických, keramických a práškových scintilačních materiálů vhodných pro detekci rentgenového a gama záření, urychlených částic, ale i neutronů. Naším cílem je vyvíjet a optimalizovat materiály pro aplikace v lékařství, hi-tech průmyslu či v oblasti bezpečnostních technik a nabídnout je především českým průmyslovým partnerům,“ uvedl Martin Nikl, který je mj. autorem mnoha původních vědeckých prací v nejprestiž-nějších časopisech v oborech fyzikálních a materiálových věd v USA a Evropě. Je spoluautorem pěti českých ­patentů.
lsd