ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Excelence spojuje

Stipendia nadace Alexandra von Humboldta

Nadace Alexandra von Humboldta podporuje vědeckou spolupráci mezi excelentními zahraničními a německými výzkumníky a uděluje ročně více jak 800 výzkumných stipendií vědcům a vědkyním z celého světa. Němečtí odborníci hostí na svých pracovištích kolegy z jiných zemí a společně pracují na výzkumných projektech. Vedle vědeckého úspěchu je společným cílem hostících a hostujících vědců navázání trvalých vědeckých kontaktů pro budoucí spolupráci, ale i obohacující pobyt v jiném, nejen vědeckém prostředí.

16_1.jpg
Foto: Archiv Německého velvyslanectví v ČR

Uchazeči o stipendium si sami zvolí výzkumný záměr a pracoviště pro svůj pobyt. Pro udělování stipendií nejsou ustanoveny žádné kvóty z hlediska země původu nebo odborného zaměření. Také po absolvování prvního výzkumného pobytu zůstává nadace s bývalými stipendisty a nositeli cen v úzkém kontaktu a celosvětově sdružuje více než 25 000 tzv. „humboldtiánů“ všech možných specializací ve 135 zemích světa. Mezi bývalými stipendisty je také 44 nositelů Nobelovy ceny.
Od roku 1964 podpořila Nadace Alexandra von Humboldta téměř 400 stipendistů a 18 nositelů cen z České republiky. V poslední době se uděluje průměrně šest stipendií českým vědcům ročně. Úspěšnost českých uchazečů je přitom o více než 40 % větší než u uchazečů z jiných zemí. Jsou to čísla a fakta, která jen potvrzují kvalitu české vědy a zájem o spolupráci s odborníky z Německa.
Cílem nadace je dále rozvíjet výbornou spolupráci a získávat další nadané vědce a vědkyně pro tuto excelentní celosvětovou vědeckou komunitu mimo jiné v rámci těchto programů:
 Humboldtovo výzkumné stipendium umožňuje post­doktorandům (do čtyř let po promoci) a zkušeným vědcům (do 12 let po promoci) výzkumné pobyty na vysoké škole nebo výzkumném ústavu v Německu v délce šesti až 24 měsíců. Zkušení vědci mají možnost flexibilního rozvržení stáže až do tří pobytů.
 Cena Sofie Kovalevské se uděluje vynikajícím mladým vědcům a vědkyním a obnáší pětiletý pracovní pobyt na výzkumném institutu v Německu s možností vytvoření vlastní pracovní skupiny. Cena je dotována částkou 1 650 000 eur.
 Mezinárodně uznávaní špičkoví vědci mohou být nominováni na Humboldtovu cenu za výzkum, která je dotována částkou 60 000 eur. S touto cenou je spojeno pozvání ke spolupráci na společném výzkumném projektu s německými kolegy v délce až jednoho roku.

Nadace dále podporuje všechny bývalé stipendisty v jejich individuální činnosti, vývoji a vzájemné spolupráci. Za tímto účelem uděluje stipendia na návrat do vlasti a opětovné začlenění do vědecké práce nebo nabízí nové výzkumné pobyty v Německu. Další oblastí podpory jsou regionální a odborné konference, takzvaná Humboldt kolegia.
Bývalí stipendisté z České republiky se aktivně sdružují v rámci Humboldt klubu, který letos oslavil již dvacáté jubileum (o významném výročí se můžete dočíst také v AB 3/2011). Sdružení českých „humboldtiánů“ je velice aktivní a v posledních dvou letech uspořádalo šest kolegií s rozsáhlou odbornou tematikou.
Další informace naleznete na http://www.humboldt-foundation.de/web/programme.html.

MARKÉTA PACLTOVÁ,
Německé velvyslanectví v Praze

16_2.jpg