ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > červ-srp  > Obálka

Česko-izraelská spolupráce

02_1.jpg
Foto: © Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

O spolupráci v oblasti základního výzkumu jednali 24. června 2011 předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš a ředitel oddělení vědy izraelského Ministerstva pro vědu a technologie (MVT) prof. Daniel Weihs. Setkání navazovalo na podzimní rozhovory předsedy AV ČR s českým velvyslancem v Izraeli a tehdejší záměr připravit bilaterální program jako komplement k programu GESHER/MOST, který se zaměřuje na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj. „Letos na jaře se uskutečnila jednání mezi naším zastupitelským úřadem a MVT a obě strany se na programu dohodly. Daniel Weihs jednal na MŠMT s vrchním ředitelem sekce pro vědu a výzkum dr. Janem Hrušákem o konkrétních tématech programu; shoda panuje na tématech Advanced computing a Neural degenerative deseases,“ upřesnil Jiří Drahoš. Výzva se předpokládá začátkem roku 2012, financování od roku 2013. Roční rozpočet každé strany činí 100 000 eur. V plánu jsou asi čtyři projekty z obou stran v kalkulaci 25 000 eur/projekt/rok, přičemž se předpokládají projekty dvouleté. Jiří Drahoš uvedl, že s prof. Weihsem rovněž jednal o nominaci významných odborníků z Akademie věd ČR do Společné ministerské komise MŠMT a MVT i o dalších možnostech spolupráce mezi AV ČR a MVT.

red