ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Vazbové procesy v atmosféře

Ústav fyziky atmosféry AV ČR uspořádal ve dnech 14–18. února 2011 v Praze čtvrtou mezinárodní konferenci IAGA/ICMA/CAWSES-II TG4 Workshop on Vertical Coupling in the Atmosphere/Ionosphere System. Významného sympozia se zúčastnilo 75 vědců z 16 zemí včetně 28 studentů a mladých vědců do 35 let; aktéři prezentovali 79 příspěvků včetně 16 zvaných referátů. Ještě před oficiálním zahájením přednesli dr. Esa Turunen a dr. Mike Taylor dvě přednášky určené pro studenty středních škol a laickou veřejnost.

15_1.jpg
Foto: Archiv ÚFA AV ČR

Konference se věnovala zejména problematice fyzikálních a chemických vazbových procesů ve střední atmosféře a v systému neutrální atmosféra--ionosféra. Oblast mezosféry a dolní termosféry (MLT) je totiž oblastí kritickou, protože se v ní uplatňují jak vlivy sluneční aktivity a magnetosféry, tak i procesy probíhající v nižších vrstvách atmosféry; zároveň funguje jako filtr mezi danými oblastmi. Elektrodynamika vazbových procesů, formace plazmových nestabilit, transfer energie, šíření gravitačních, přílivových a planetárních vln, teplotní variabilita systému, vliv sluneční aktivity/variability a skleníkového jevu na chemickou strukturu atmosféry patřily k hlavním tématům workshopu.
Konference se konala pod záštitou mezinárodních vědeckých organizací International Association of Geomagnetism and Aeronomy (IAGA), International Commission on the Middle Atmosphere (ICMA), International Union of Geophysics and Geodesy (IUGG), Scientific Committee on Solar-Terrestrial Physics (SCOSTEP – s programem CAWSES-II TG4) a International Union of Radio Science (URSI). Finanční příspěvek těchto vědeckých organizací umož-nil účast 25 mladých vědeckých pracovníků a vědců ze zemí s obtížnou finanční situací.
Prezentovaným výsledkům organizátoři věnují zvláštní vydání časopisu Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. Tým Guest Editors tvoří: Dora Pancheva (Geophysical Institute, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria), Petra Koucká Knížová (Institute of Atmospheric Physics, Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic), Kazuo Shiokawa (Solar-Terrestrial Environment Laboratory, Nagoya University, Japan) a Weixing Wan (Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, China). Konference byla podpořena grantem LA-INGO č. LA09015.
Abstrakty naleznete na http://www.ufa.cas.cz/html/conferences/workshop_2011/.

PETRA KOUCKÁ KNÍŽOVÁ,
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.