ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > červ-srp  > Ocenění

Ceny Josefa Hlávky 2010

Český literární fond společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových ocenily 20. června 2011 na lužanském zámku, kde mecenáš Josef Hlávka žil, nejlepší vědecké knihy za loňský rok.

19_1.jpg
Všechna fota: Luděk Svoboda, Akademický bulletin

Prestižní ceny podporují původní vědecké práce již od roku 1993; letos porota vybírala z několika desítek titulů, vítězové jednotlivých kategorií získali finanční prémii ve výši 45 000 korun. Cenu za nejlepší odbornou knihu v oboru společenských věd převzala dr. Jana Hubková za dílo Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky (FF UK a nakl. Togga), které čtenáře zavádí do dramatické doby počátku třicetileté války a je průvodcem po labyrintu myšlenkového světa 17. století.

19_2.jpg
Jana Hubková (vlevo) přebírá cenu.

Autorka představuje jak historii a funkce letáku jako komunikačního média v českém a německém jazykovém prostoru, tak galerii podob Fridricha Falckého, kterou vytvářeli česko-falčtí i císařští autoři, rytci, tiskaři a nakladatelé první třetiny 17. století. V oblasti věd o neživé přírodě si přízeň poroty získala publikace Luminiscenční spektroskopie II. (Nakladatelství Academia), jejíž autoři prof. Ivan Pelant a doc. Jan Valenta zpracovali dynamický vývoj v oboru nanotechnologií z hlediska unikátních optických vlastností polovodičových nízkodimenzionálních struktur: kvantových jam, drátků a kvantových teček – nanokrystalů.

19_5.jpg
prof. Ivan Pelant (vlevo) a doc. Jan Valenta

Cenu v oblasti lékařských věd získali MUDr. Daniel Nalos a MUDr. Dušan Mach  za publikaci Periferní nervové blokády pro klinickou praxi včetně ultrazvukového navádění (Grada), která přináší přehled možností regionální anestezie periferních nervů s využitím kontroly zavádění pomocí nejmodernějších ultrazvukových přístrojů.

19_4.jpg
MUDr. Daniel Nalos (vlevo) a MUDr. Dušan Mach

Tradiční Hlávkovy ceny se loni rozrostly o Cenu Milana Sojky. Letos ji Národohospodářský ústav Josefa Hlávky a Vysoká škola ekonomie a managementu udělily dr. Josefu Bendovi (obr. 2) za knihu Restituce majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989.

19_3.jpg
dr. Josef Benda (vlevo)

19_6.jpg


LUDĚK SVOBODA