ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky VFN, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
pořádají v budově Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí
7.–8. listopadu 2011 již VIII. ročník konference
Primární prevence rizikového chování 2011,
která je letos zasvěcena tématu
Minimální preventivní program v kontextu školské prevence aneb
Dokážeme opravdu vytvořit mezioborový a meziresortní model prevence v českých školách?

Zájemci o účast se mohou registrovat do konce srpna na www.pprch.cz,
kde také naleznou veškeré bližší informace.