ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > červ-srp  > Úvodník

Peníze se Akademii vrací v lepší vědě

05_1.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Podobně jako oceňuje Evropská výzkumná rada (ERC) vynikající vědecké projekty, rozhodla se na podzim roku 2006 Akademická rada, že každoročně podpoří mimořádnou finanční prémií výjimečné a excelentní vědce. V případě Akademie je finanční prémie udělována konkrétnímu vědci, nikoli projektu. Praemium Academiae byla poprvé udělena v roce 2007, kdy ji získali čtyři badatelé, v roce 2008 jí byli oceněni dva, jeden vědec o rok později, a loni a letos ji opět získali dva pracovníci. Celkem tedy Akademie věd až dosud udělila jedenáct prémií, s tím, že finanční podpora prvních z nich vyprší příští rok. Jednou z podmínek udělení prémie je, že všichni ocenění již vybudovali vlastní vědeckou školu a v mezinárodním měřítku patří ke špičce svého oboru.
Součástí prémie je třístranná dohoda mezi Akademií věd ČR, oceněným vědcem a jeho domovským pracovištěm, kterou mimo uvedené zástupce organizací letos 30. června podepsali prof. Martin Hof z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR (na snímku vpravo) a doc. Jiří Homola z Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR (vlevo). Oba se shodně těší, že nějaký čas nebudou „otroky grantů“. Martin Hof chce použít prémii, o níž se dozvěděl měsíc před jejím převzetím, na nové vybavení laboratoří a na rozšíření týmu, zatímco Jiří Homola – v předvečer mezinárodní konference jeho domovské instituce – plánuje investovat do výzkumu fotonických nanostruktur s povrchovými plasmony, jež budou součástí nové generace optických biosenzorů, významných pro lékařskou diagnostiku a kontrolu kvality potravin vzhledem k rychlé a extrémně citlivé detekci biologických látek. Však i na konferenci se očekávají zásadní příspěvky k diagnostice v medicíně. Vysvědčení, které Akademie takto uděluje, je její investicí do vlastní budoucnosti. Prémiových pět milionů korun, které ocenění badatelé na svých pracovištích každý rok po dobu šesti let čerpají, jistě vynahradí ve vědeckých výstupech.

MARINA HUŽVÁROVÁ