ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > červ-srp  > Nové knihy

ANTIKRIST GALILEO
Galilea Galileiho můžeme zařadit k takovým velikánům vědy, jakými jsou Newton, Einstein nebo Darwin. Byl sice zbožný katolík, ale pro svou genialitu se dostal do sporu s církví a mnozí jej dnes považují za mučedníka. Kniha je nejen životopisem výrazného vědce období doznívající renesance, ale přináší také obraz doby, v níž věda byla až příliš těsně spjata s náboženstvím.
White, M., edice Galileo, Academia, Praha 2011. Vydání 1.

25_4.jpg

UMĚNÍ ČESKÉ REFORMACE
(1380–1620)
Monografie vznikla při přípravě stejno­jmenné výstavy v Císařské konírně na Pražském hradě na přelomu let 2009 a 2010. Věnuje se málo známému tématu českých kulturních a politických dějin, doposud poněkud přehlíženému – umělecké tvorbě spjaté s protestantským vyznáním (utrakvismus, Jednota bratrská, luteránství, kalvinismus) od počátků reformního hnutí v závěru 14. století do porážky českých stavů na Bílé hoře. Zabývá se všemi oblastmi umění – architekturou, malířst­vím, sochařstvím i uměleckými řemesly.
Horníčková, K., Šroněk, M., edice Umění, Academia, Praha 2010. Vydání 1.

25_3.jpg

ALCHYMIE A RUDOLF II.
Hledání tajemství přírody
ve střední Evropě v 16. a 17. století

Těžko bychom hledali jiné téma českých a středoevropských dějin raného novověku, které by bylo tak populární a zároveň dodnes tak málo pochopené, jako je alchymie spojená s vládou císaře Rudolfa II. Vina zdaleka neleží na známém filmovém opusu ze začátku 50. let minulého století, neboť ten jen převzal schematický obraz „rudolfínské alchymie“, jak se vyvíjel v české i německé historiografii v 19. století a první polovině století následujícího. V rámci tohoto obrazu byly legendy smíchány s historicky doložitelnými fakty, která pak byla často nesprávně interpretována. Změna nastala teprve od 70. let 20. století, kdy se v souvislosti s obnoveným zájmem o manýrismus a rudolfínské umění pohled historiků zaměřil i na další oblasti rudolfínské kultury, a tudíž i na alchymii, která tvořila její významnou součást. Zájem přirozeně souvisel i se změnou pohledu na alchymii samu, jež přestala být v očích historiků pouhým předstupněm moderní chemie – a tudíž předmětem vyhrazeným specializovaným dějinám vědy – a začala být studována jako složitý a významný kulturněhistorický a sociální fenomén spjatý s dalšími naukami, technikami a oblastmi společenského života, jakými byly nejen lékařství, hornictví a metalurgie, ale i náboženství, výtvarná umění a aristokratická reprezentace.
Purš, I., Karpenko, V. (eds.), Artefactum (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.), Praha 2011. Vydání 1.

25_2.jpg

WILLIAM SHAKESPEARE – DÍLO
V českém prostředí unikátní vydavatelský počin předkládá v jednom svazku kompletní dílo Williama Shakespeara z pera jednoho překladatele – Martina Hilského. Na 1680 stranách nalezneme všechny hry tragické, komediální, historické i tzv. romance spolu se Sonety, dalšími básnickými skladbami (např. Venuše a Adonis či Znásilnění Lukrécie) a díly spornými a apokryfními. Publikaci doplňuje úvodní studie; hry a básně uvozuje stručná charakteristika a technický popis. Celek uzavírá přehledný rejstřík shakespearovských po-stav. Smyslem je představit Shakespearovo dílo ve čtivém a srozumitelném jazyce, který zároveň respektuje obraznost, slovní hru, metaforičnost i hudebnost Shakespearovy řeči. Jedinečná publikace vychází ve dvou provedeních: plátěné vazbě ve stříbrném kartonovém pouzdru a exkluzivní ručně vyrobené kožené vazbě.
Shakespeare, W., překlad Martin Hilský, Academia, Praha 2011. Vydání 1.

25_1.jpg

 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY
V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
V ČERVNU 2011

– 1. Shakespeare, W. – Dílo (překlad Martin Hilský; vychází s podporou nadace The Kellner Family Foundation, British Council, Daniela Bartka a Evžena Harta)
– 2. Štrbáňová, S., Kostlán, A. (ed.) – Sto českých vědců v exilu (s podporou GA AV)
– 3. Liessmann, K. P. – Teorie nevzdělanosti – IV. dotisk
– 4. Štěpánková, J. – Květena České republiky 8 (s podporou AV ČR)
– 5. Dungel, J., Řehák, Z. – Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky (s podporou AV ČR)

Tituly ostatních nakladatelů:

– 1. Strunecká, A., Patočka, J. – Doba jedová, Triton
– 2. Cinger, F. – Jaroslav Seifert – Laskavě neústupný pěvec, BVD
– 3. Papajík, D. – Jan Čapek ze Sán, Veduta
– 4. Klimešová, M. – Věci umění, věci doby – Skupina 42, Arbor vitae
– 5. Hawking, S., Mlodinow, L. – Velkolepý plán, Argo, Dokořán

Knihkupcův tip:

– Chlupáč, I. (et al.) – Geologická minulost České republiky, Academia (s podporou AV ČR)

ŠÁRKA HOLÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,
Václavské náměstí 34, Praha 1