ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > červ-srp  > Ocenění

Diplomy doktorům věd

Vědecký titul „doktor věd“, který Akademie věd ČR uděluje již osmým rokem, předal 13. června 2011 v knihovně Akademie věd prof. Jiří Drahoš jedenácti badatelům.

18_3.jpg

Titul představuje v České republice nejvyšší vědeckou kvalifikaci v profesní kariéře vědce a od roku 2003 jich AV ČR udělila již 87. Jeho nositeli se letos stali Jan Andres z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který obhájil disertaci Topologické principy pro obyčejné diferenciální rovnice, Jaroslav Hubáček z Laboratoře molekulární genetiky IKEM (Gen pro apolipoprotein A5 a kardiovaskulární onemocnění), Lucie Olivová z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Život a zábava v Yangzhou a soubor relevantních studií), Antonín Přichystal z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně (Kamenné suroviny v pravěku východní části střední Evropy), Bohdan Schneider z Biotechnologického ústavu AV ČR (Struktura a dynamika nukleových kyselin), Stanislav Stuchlík z Ústavu archeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (Borotice. Mohylové pohřebiště z doby bronzové), Anna Šedivá z Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole (Imunodeficience se zvláštním zaměřením na periodické horečky), Michal Štros z Biofyzikálního ústavu AV ČR (Proteiny HMGB: interakce s DNA a chromatinem), Miroslava Trchová z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR (Vývoj, vlastnosti, stárnutí a reinkarnace polyanilinu – Příběh FTIR a Ramanovy spektroskopie), Jaromír Vochala (Konfucius v zrcadle sebraných výroků) a Petr Závada z Fyzikálního ústavu AV ČR (Průhled do nitra protonu v obraze strukturních funkcí).
red

18_1.jpg
Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Předseda AV ČR Jiří Drahoš předal diplomy 11 vědcům. Mezi jinými také Michalu Štrosovi (obr. nahoře) a Jaromíru Vochalovi (na snímku níže).

1