ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Rentgenová astrofyzika a robotické dalekohledy

Den po velikonočním pondělí přivítaly Karlovy Vary 8. ročník mezinárodního workshopu IBWS – INTEGRAL & BART Workshop 2011, který hostil celkem 51 účastníků z devíti evropských států. Setkání vědců, inženýrů a vysokoškoláků je pokračováním komorního pracovního soustředění studentů okolo doc. Reného Hudce z Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově. Ti se podílejí na projektu družice pro astrofyziku vysokých energií Evropské kosmické agentury ESA/INTEGRAL a vyvíjejí prototyp robotického dalekohledu BART určeného pro rychlou reakci při detekci kosmických gama záblesků. Letošní workshop uspořádal Astronomický ústav AV ČR spolu s ČVUT v Praze a hvězdárnami v Bambergu a Karlových Varech.

13_1.jpg
Foto: Archiv ASÚ AV ČR

Společným jmenovatelem příspěvků workshopu se stala astrofyzika vysokých energií – ať již teoretická nebo observační. Témata se dělila (kromě shrnutí výsledků projektu INTEGRAL) do čtyř oblastí: robotické dalekohledy, vysokoenergetické kosmické dalekohledy a družice, teoretická astrofyzika v rentgenové a gama oblasti a související kosmické technologie. Přednáškami o svých robotických dalekohledech se přijeli pochlubit především kolegové ze španělského a ruského BOOTES, české D50 a polské Pi of the Sky. Příspěvky z oblasti rentgenových dalekohledů se týkaly především konstrukce zrcadel pro nový projekt ESA ATHENA a testů nových typů rentgenové astronomické optiky. V sekci teoretické astrofyziky účastníci tradičně sledovali diskuse o (ne)existenci hypotetického třetího mechanismu vzniku gama záblesků. Nechyběly ovšem ani příspěvky o pulzarech, rentgenových dvojhvězdách, černých dírách a INTEGRALovských (tedy pozorovaných družicí ESA INTEGRAL) kataklyzmických proměnných hvězdách.
Pro workshop jsme již potřetí vybrali lázeňské město Karlovy Vary nejen kvůli úspěchům předchozích setkání, ale především díky podpoře spoluorganizátora – karlovarské hvězdárny, která uspořádala příjemný večer s táborákem. Na účastníky také čekala prohlídka sklárny Moser, kde si sice málokdo mohl pořídit suvenýr, zato však především zahraniční účastníci překvapeně kvitovali možnost „zapojit se do výroby“ a sklářskou trubicí si vyfoukat vlastní skleněnou kouli.
Atmosféra byla velmi přátelská, neboť kromě skutečných kapacit v oboru přijelo velké množství vysokoškolských studentů především z Německa a České republiky, což ocenil prof. Franco Giovannelli, který se stále snaží zdůrazňovat potřebu „mladých mozků“ ve vědě. Za odměnu při práci na vědeckém projektu se konference zúčastnili také dva němečtí středoškolští studenti, budoucí astronomové. Tradičně nechyběla populární přednáška Matúše Kocky pro veřejnost. Podle ohlasu účastníků se za rok v Karlových Varech zase sejdeme. Věřme, že v podobně svěžím duchu.
MARTIN BLAŽEK,
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.,
České vysoké učení technické v Praze