ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

AMAVET: rok od roku lepší


Ze 36 finalistů letošního XV. ročníku Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže (Expo Science AMAVET) vybírala hodnotitelská komise ve dnech 6.–7. května 2008 deset nejlepších prací. O složitém rozhodování komise svědčí i slova místopředsedy AV ČR J. Drahoše, který před slavnostním vyhlášením výsledků poznamenal, že řada z letošních prací by se rovněž uplatnila i na vědeckých konferencích.

Sdružení, jehož cílem je především rozvoj vědeckotechnických aktivit ve volném čase dětí a mládeže, slaví letos 18. narozeniny. V České republice se počet jeho členů pohybuje kolem 2000 a mezi hlavní oblasti zájmu patří zejména informační technologie, mechatronika, vědy o životním prostředí, biologie, astronomie, modelářství. AMAVET je aktivní i na mezinárodní evropské úrovni. Své zastoupení má také ve Výkonné radě mezinárodního hnutí pro vědu a techniku ve volném čase MILSET, která sdružuje podobné organizace z více než šedesáti zemí Evropy, Ameriky, Asie a Afriky. AMAVET organizuje soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže, které poskytují talentovaným jedincům příležitost k rozvoji tvůrčích aktivit na poli vědy a techniky a k účasti na vědeckých exkurzích v zahraničí (viz AB 11/2005), mezinárodních výstavách, jako je ESI, nebo soutěže INTEL ISEF v USA.

obrazek k clanku
Letošní vítězkou se stala Denisa Kalužová z Mendelova ­gymnázia v Opavě.
FOTO: Zdroj AMAVET

Rozsah studentských prací letošního ročníku se těšil širokému spektru témat – od nukleární magnetické rezonance až po válku v Libanonu v očích médií. Autor­ka vítězného projektu (spolu se sestrou) Denisa Kalužová se zabývala prevencí kolorektálního karcinomu. O tom, že si vybrala téma aktuální, svědčí i skutečnost, že ČR má v incidenci tohoto onemocnění nešťastné prvenství. Svou práci nám sympatická studentka čtvrtého ročníku gymnázia v Opavě přiblížila slovy: "Když má člověk genetickou predispozici k rakovině zažívacího traktu, onemocnění se u něho objevuje ve věku 42–43 let. Pojišťovnou je však preventivní testování hrazeno od 50 let. Snížit tuto hranici o deset let by bylo finančně velmi náročné, proto jsme navrhly dotazníky, jejichž vyplnění zabere 1–2 minuty a po vyhodnocení člověk uvidí, jaké mu hrozí riziko vzniku koloretálního karcinomu a co dělá v oblasti prevence dobře nebo špatně. Zahrnuly jsme zde veškerá kritéria snižující riziko, ale i ta, která ho zvyšují, včetně dědičné predispozice a dodržování prevence. Dotazník jsme vytvořily i pro další závažná onemocnění, jako je rakovina prsu či rakovina plic." Autorka prezentovala projekt i v zahraničí, a to na letní škole v Maďarsku a také v Indii a Bruselu. V létě ji čeká účast na 7. evropské výstavě vědeckotechnických projektů mládeže ESE 2008 v Budapešti.

V letošním roce se soutěže vědeckých projektů poprvé zúčastnili i žáci základních škol. O tom nám už ale více prozradil předseda asociace AMAVET Stanislav Medřický: "Ve školním roce 2007–2008 jsme v Pardubickém kraji zkoušeli pilotní projekt, ve kterém jsme vůbec poprvé v ČR chtěli vyzkoušet, zda je reálné zapojit do práce na vědeckých a technických projektech děti již ve věku 12 až 15 let. Všechny potřebné informace i metodické podklady pro tento projekt nám poskytla partnerská organizace Delaware Valley Science Fair INC. z Philadelphie. Po důkladné přípravě pedagogů se přihlásilo 120 dětí z krajských základních škol, z nichž nakonec projekty dokončilo 42 dětí, a po absolvování dvou kol soutěží na úrovni okresů a kraje jsme vyhlásili vítěze prvního ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež Pardubického kraje. Vedle udělování diplomů a účasti nejlepších autorů projektů i s jejich lektory na studijní cestě do Francie jsme se rozhodli mimo soutěž pozvat autory tří nejlepších dětských projektů na národní finále XV. ročníku Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže. Výsledek pilotního projektu byl natolik povzbudivý, že budeme v pěti dalších krajích (Praze, Středočeském, Libereckém, Královéhradeckém a Jihomoravském) v podobném projektu pokračovat ve školním roce 2009–2010. Ve všech krajích jsme předložili projekty v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost."

Celostátní kolo soutěže AMAVET se tradičně koná pod záštitou předsedy AV ČR za sponzorské podpory energetické společnosti ČEZ, a. s. Závěrem nezbývá než popřát všem mladým talentům hodně entusiasmu a nápadů do budoucna.

obrazek k clanku
Předseda AV ČR ocenil badatelské dovednosti žáků ze základních škol, kteří se letos ­představili při finále AMAVET poprvé.
FOTO: Zdroj AMAVET

GABRIELA ADÁMKOVÁ