ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > červ-srp  > Ocenění

De Scientia et Humanitate Optime Meritis


obrazek k clanku
Prof. Pavel Novák (vpravo)
© Luděk Svoboda, Archiv SSČ

Za zásluhy o rozvoj vědy, vzdělanosti a kultury převzal čestnou medaili De scientia et humanitate optime meritis prof. Pavel Novák, emeritní profesor University Newcastle upon Tyne, U.K., a dřívější ředitel Ústavu pro hydrodynamiku ČSAV.

Prof. Pavel Novák je světově uznávaným odborníkem v oblasti říčního inženýrství, zejména pohybu splavenin, zlepšování kvality vody aerací, tlumení vodní energie a hydrotechnického modelového výzkumu. Významně se zasloužil o rozvoj české i světové vědy a vzdělanosti. Je členem mnoha odborných a zkušebních komisí, konzultantem WMO, UNDP a řady britských projekčních a stavebních firem (např. Halcrow pro stavbu vodního díla Mrica v Indonésii). Hydraulická výzkumná laboratoř, kterou během svého působení vybudoval na Univerzitě v Newcastle, byla v roce 2003 pojmenována jeho jménem, od roku 1984 je na této univerzitě každoročně udělována Cena Pavla Novaka nejlepšímu studentovi ve vodním hospodářství. Od svého odchodu do zahraničí v r. 1968 byl stále ve styku s českými vodohospodáři, podporoval jejich zapojení do mezinárodních aktivit a přijetí studentů na zahraniční stáže. Po roce 1990 navštěvuje pravidelně Českou republiku a je v úzkém odborném styku s pracovníky ČVUT v Praze, VÚV TGM a ÚH AV ČR, je oponentem GA ČR i GA AV. Aktivně spolupracuje zejména s VÚV TGM a ČVUT na projektech výzkumu zlepšení plavebních podmínek v oblasti dolního Labe, po povodních v r. 2002 významně pomohl při obnově zničené knihovny VÚV TGM. Svým přístupem k řešení složitých politických i lidských situací, podporou humanitních ideálů, osobní statečností i příkladem plně naplňuje představy o vhodném kandidátovi na nejvyšší ocenění, které AV ČR uděluje.

Profesor Novák je již nositelem Pamětní medaile Josefa Hlávky ČSAV i Zlaté oborové čestné plakety S. Bechyně AV ČR.

-red-