ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Škola molekulárních biotechnologií


Závěrečnou konferencí dne 10. června 2008 skončil dvouletý projekt Škola molekulárních biotechnologií, který připravila Univerzita Palackého prostřednictvím Ústavu imunologie lékařské fakulty UP. Projekt podporovaný z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Evropského sociálního fondu nabídl účastníkům sérii specializovaných workshopů s řadou laboratorních i průmyslových demonstrací.

Genové inženýrství a molekulární biotechnologie představují vrchol v biologických technologiích a formují zcela nové průmyslové odvětví. Dynamika jeho vývoje a zejména ekonomické efekty nutně přita­hují pozornost podnikatelů. Pracovníků, kteří samostatně zvládli tyto nové netradiční postupy, však není mnoho. Cílem projektu bylo zvýšit úroveň znalostí i praktických dovedností, a tím zhodnotit profesní schopnost cílové skupiny a v neposlední řadě prohloubit vzájemné poznání a spolupráci členů akademické obce a podnikatelů v oblasti biologických technologií. Praktická zkušenost, možnost konzultací s předními odborníky a osvědčení o absolvování kurzu bude hrát významnou roli v pracovní konkurenci.

Účastníci projektu si osvojili metodické přístupy k identifikaci a izolaci genu, možnosti jejich přenosu do produkčních organismů a popis technologie zpracování genových produktů až na úroveň průmyslově využitelných aplikací. Mimořádný zájem studentů potvrdil, že přestože se jedná o velmi složitou tematiku náročnou na intelektuální schopnosti i technickou základnu, je toto téma atraktivní a aktuální.

Řada věcí se podařila a projekt může být hodnocen jako úspěšný. Realizací projektu se však otevřela také řada otázek a problémů, které jsme dříve nebrali v úvahu. Ale i tato poznání jsou jeho významným přínosem.

obrazek k clanku
Vláknitá forma houby Candida albicans ­značená metodou ­nepřímé ­imunofluorescence protilátkami ­získanými proti ­rekombinantnímu proteinu Hsp90
FOTO: UP Olomouc

Evžen Weigl,
Univerzita Palackého v Olomouci