ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > červ-srp  > Obálka

Prémie Otto Wichterleho

Celkem 24 perspektivních a talentovaných vědeckých pracovníků AV ČR, kteří v roce podání návrhu nepřesáhli věkovou hranici 35 let, odměnil 9. června v prostorách vily Lanna předseda Akademie věd ČR Václav Pačes a místopředsedové pro všechny tři vědní oblasti (snímek 1). Letos podruhé byla při této příležitosti udělena i Cena časopisu 21. století (snímek 2). (Jména vyznamenaných pracovníků uvádíme bez akademických titulů. U všech jmenovaných pracovišť se jedná o veřejné výzkumné instituce AV ČR.)

I. oblast věd o neživé přírodě
Miroslav Bárta, Astronomický ústav
Petr Trávníček, Fyzikální ústav
András Rontó, Matematický ústav
Ivan Ďuran, Ústav fyziky plazmatu
Rostislav Horčík, Ústav informatiky
Jana Bielčíková, Ústav jaderné fyziky
Anna Macková, Ústav jaderné fyziky (snímek 3)
Filip Šroubek, Ústav teorie informace a automatizace

II. oblast věd o živé přírodě a chemických věd
Roman Hobza, Biofyzikální ústav
Pavel Neumann, Biologické centrum
Kateřina Bímová, Botanický ústav
Jan Neckář, Fyziologický ústav
Radim Osička, Mikrobiologický ústav
Josef Bryja, Ústav biologie obratlovců
Luděk Kaluža, Ústav chemických procesů
Tomáš Etrych, Ústav makromolekulární chemie (snímek 4)
Miroslav Šlouf, Ústav makromolekulární chemie
Otmar Urban, Ústav systémové biologie a ekologie

III. oblast humanitních a společenských věd
Jana Nosková, Etnologický ústav
Jan Balon, Filosofický ústav
Jiří Friedl, Historický ústav
Pavlína Janošová, Psychologický ústav
Dana Hamplová, Sociologický ústav
Tomáš Winter, Ústav dějin umění (snímek 5)

-red-

obrazek k clanku
© Přemysl Velek, Archiv KAV ČR

obrazek k clanku
© Přemysl Velek, Archiv KAV ČR

obrazek k clanku

Anna Macková, Ústav jaderné fyziky
© Přemysl Velek, Archiv KAV ČR


obrazek k clanku
Tomáš Etrych, Ústav makromolekulární chemie
© Přemysl Velek, Archiv KAV ČR

obrazek k clanku
Tomáš Winter, Ústav dějin umění
© Přemysl Velek, Archiv KAV ČR