ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

CESNET2: moderní národní akademická síť


Zájmové sdružení právnických osob CESNET založily vysoké školy a Akademie věd ČR v roce 1996. V současnosti je financované především z prostředků vládní Rady pro výzkum a vývoj a z prostředků členů. Předmětem jeho činnosti je výzkum a vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií a jejich aplikací, zkvalitňování provozu sítě získáním dalších účastníků, informačních zdrojů a služeb a zároveň také podpora šíření vzdělanosti, kultury a poznání.

CESNET zajišťuje pro své členy (v současnosti celkem 26) a jimi zřízené příspěvkové organizace rozvoj a provoz páteřní akademické sítě ČR umožňující rychlé a spolehlivé propojení jejich vlastních sítí. Toto propojení také zprostředkovává sdílení technických, komunikačních a programových prostředků a informačních služeb, ověřování nových aplikací a spolupráci členů na úrovni srovnatelné se zahraničními akademickými sítěmi.

Současná generace sítě národního výzkumu a vzdělávání se nazývá CESNET2 a připojit se k ní může každá instituce, která splňuje podmínky přijatelného užití sítě. Jádro sítě propojuje největší univerzitní města ČR okruhy o kapacitě 1–10 Gbit/s (v budoucnu 40 a 100 Gbit/s) a navazuje na panevropskou multigigabitovou síť GÉANT2, která tvoří páteř všech evropských sítí pro výzkum a vzdělávání a zabezpečuje napojení na podobné zámořské sítě. V CESNET2 je v současné době instalováno celkem 1500 km optických vláken. Pro maximalizaci přenosové kapacity využívají technologii DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), která místo jednoho přenosového toku v rámci jediného optického vlákna umožňuje přenášet vedle sebe více toků po různých vlnových délkách. Stávající systém DWDM nabízí až 32 na sobě nezávislých vlnových délek (lambd), každou o kapacitě 10 Gbit/s.

Lambdy příslušné jednotlivým přenosům se podle potřeb multiplexují v optické síti v uzlech ROADM (Reconfigurable Optical Add /Drop Multiplexor), čímž lze přidělovat přenosovou kapacitu podle momentálních požadavků a vytvářet logicky nezávislé sítě na sdílené optické infrastruktuře. Díky tomu může síť CESNET2 podporovat i "agresivní aplikace" typické pro některé výzkumné projekty, velmi náročné na rychlou odezvu i na objem přenášených dat, přitom bez omezení pro běžné aplikace.

CESNET2 patří mezi první rozlehlé optické sítě na světě, v nichž se pro maximalizaci přenosových možností implementuje špičková technologie vícecestného vlnového dělení DWDM. Implementace tzv. Degree-4 ROADM, zařízení se třemi optickými chassis, umožňuje na dálku softwarově přepínat jednotlivé vlnové délky ve směru připojení daného zařízení zcela bez manuálních zásahů.

CESNET jako zdroj informací
S úspěchy výzkumu v rámci sdružení CESNET ve vybraných oblastech (mobilita uživatelů, gridové aplikace, multimediální přenosy, virtuální kolaborativní prostředí) se můžete souhrnně seznámit ve výročních zprávách sdružení. Dílčí výsledky výzkumu jsou k dis­pozici na webových stránkách v podrobných technických zprávách a také na stránkách mezinárodních výzkumných a vývojových projektů (např. GN2 – budování sítě GÉANT2 nebo EGEE II – Enabling Grids for E-Science in Europe), na nichž se odborníci z CESNET podílejí většinou jako jediní čeští zástupci.

Pro odbornou veřejnost organizuje CESNET rovněž řadu otevřených seminářů a konferencí, na kterých se prezentují nejnovější výsledky práce specialistů v různých oblastech. V loňském roce úspěšně pořádal mezinárodní workshop na téma sítí CEF (Customer Empowered Fibre) a také fungoval jako správce sítě na prvním středoevropském zasedání hlavní internetové organizace IETF (Internet Engineering Task Force). Letošní zářijová konference se uskuteční ve znamení aktuálních témat bezpečnosti, middleware (softwarového vybavení komplexních distribuovaných systémů) a virtualizace ("přiblížení" komunikačních a výpočetních prostředků koncovému uživateli).

RITA PUŽMANOVÁ,
nezávislá síťová specialistka