ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > červ-srp  > Ocenění

Medaile Bernarda Bolzana


Prof. Pekka Neittaanmäki, držitel čestné oborové medaile za zásluhy v matematických vědách, je předním světovým odborníkem na numerické řešení diferenciálních rovnic. V roce 1988 napsal společně s prof. Jaroslavem Haslingerem z Matematicko-fyzikální fakulty UK monografii Finite element approximation for optimal shape design, která vyšla v prestižním nakladatelství John Wiley and Sons. Jedna z prvních monografií o teorii optimálního návrhu byla později přeložena i do ruštiny. V roce 1996 vyšlo její druhé, rozšířené vydání, které už získalo stovky citací. Prof. Neittaanmäki je jedním ze zakladatelů školy teorie optimálního návrhu. V tomto oboru vyškolil velké množství studentů. S dalším českým vědeckým pracovníkem Michalem Křížkem z AV ČR publikoval dvě monografie o numerickém řešení problémů matematické fyziky, čtyři sborníky z mezinárodních konferencí, dvoje skripta a přibližně 25 původních článků. Společně zavedli obecnou definici superkonvergence metody konečných prvků a objevili několik superkonvergenčních jevů. Výsledky jim získali stovky zahraničních ohlasů. Zabývali se také teoretickou analýzou metody konečných prvků pro řešení rovnic matematické fyziky, zejména pro řešení Maxwellových rovnic, rovnice vedení tepla, rovnic pružnosti atd. Společně zorganizovali pět konferencí s názvem: Finite Element Methods. Mezi další oblasti zájmu prof. Neittaan­mäkiho patří teorie bifurkací, teorie optimálního řízení, teorie aproximace, teorie monotónních operátorů, inverzní problémy pro parciální diferenciální rovnice aj. Prof. Neittaanmäki od roku 1982 pravidelně navštěvuje naše vědecká pracoviště a na oplátku zve české badatele do Finska.

-red-

obrazek k clanku
Prof. Pekka Neittaanmäki
© Zdeněk Tichý, Archiv KAV