ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Evropská matematika


EVROPSKÁ MATEMATIKA

Evropská matematická společnost (EMS) vznikla v r. 1990 jako organizace sdružující matematiky z evropských zemí. U příležitosti tiskové konference DML-CZ: Česká digitální matematická knihovna jsem požádala prezidenta EMS, prof. Ari Lapteva, o krátký rozhovor.

Pane profesore, jaká je hlavní úloha Evropské matematické společnosti?
EMS je organizace, kterou spoluutváří 53 evropských společností, okolo 20 akademických institucí a na 2000 individuálních členů. Napomáhá zejména utvářet podmínky pro kvalitní rozvoj matematických věd a jejich praktickou aplikaci. Svými aktivitami se též snaží posilovat pocit evropské identity. V informačním bulletinu (EMS Newsletter; viz http://www.emis.de/newsletter/index.html). se mohou zájemci dozvědět o celé řadě projektů, které v současnosti podporujeme.

obrazek k clanku
Tiskové konference k projektu DML-CZ se zúčastnili i zahraniční hosté: Thierry Bouche z Univerzity J. Fouriera v Grenoble a Ari Leptev z Královského technologického institutu ve Stockholmu (vpravo).
© Luděk Svoboda, Archiv SSČ

Jsou matematické vědy v Evropě schopny hrát v současné době vedoucí úlohu?
Našimi největšími soupeři jsou pochopitelně Americká matematická společnost a američtí vědci vůbec. EMS se snaží udržet si nezávislost a respekt, což se dle mého názoru daří. Navíc mnoho matematiků z USA v poslední době přichází za prací do Evropy. EMS v tom možná také sehrává určitou roli.

Navazujete kontakty také s institucemi z Asie. Můžou např. vědci v Číně ohrožovat Evropu?
Jistě, o kontakty se pokoušíme. V současnosti sice především formou mezinárodních konferencí, nicméně v nejbližší době se chystám Evropskou matematickou společnost prezentovat v Číně, kde bych rád navázal bližší spolupráci s tamějšími institucemi a společnostmi. Co se týče obav z rapidního vědeckého rozvoje v této oblasti, nemyslím si, že by to bylo až tak horké.

Jak byste zhodnotil úlohu českých matematiků v Evropě?
Matematické vědy mají v České republice tradici a dobře propracovaný vzdělávací systém, což v některých zemích chybí. Kvalitní vzdělávání budoucích vědců je ovšem nejdůležitější podmínkou k tomu, abychom mohli do budoucna udržet s našimi konkurenty krok.

obrazek k clanku
Databáze DML-CZ obsahuje mj. i soubor prací Bernarda ­Bolzana.

MARINA HUŽVÁROVÁ