ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Matematická literatura nestárne


DML-CZ: Česká digitální matematická knihovna se otevřela na internetu. V pilotním projektu řešeném v letech 2005–2009 v rámci programu Informační společnost, který podporuje Akademie věd ČR, obsahuje významnou část vědeckých matematických časopisů vydávaných v České republice a také některé monografie včetně kolekce spisů Bernarda Bolzana. DML-CZ však nezůstane pouze národní knihovnou, ale v budoucnosti se stane součástí sítě digitálních knihoven vytvářených v Evropě i na celém světě.

RNDr. Jiří Rákosník z Matematického ústavu AV ČR zdůraznil, že matematika je věda, která nestárne. Nedopustil-li se matematik chyby, platí výsledky jeho práce stále, a je tudíž i stále citován. A nejen to: matematické literatury rychle přibývá, proto je její digitalizace nezbytně nutná. Na projektu vytvoření digitální knihovny se spojilo pět pracovišť: Matematický ústav AV ČR, Ústav výpočetní techniky MU, Fakulta informatiky MU, Matematicko-fyzikální fakulta UK a Knihovna AV ČR. Spolupodílejí se na něm jak vědečtí pracovníci, tak i studenti vysokých škol. Současná knihovna čítá asi 100 000 stran matematické literatury, ovšem do konce roku jich má být dvojnásob.

"Naše národní DML-CZ by se měla začlenit do budoucí Evropské digitální matematické knihovny (EuDML), která se také uchází o jeden z projektů EU na vědu. S její pomocí by se propojily existující i nově vznikající národní digitální archivy matematické literatury, což by umožnilo uchování těchto dokumentů, jejich provázání, internetový přístup k nim a vícejazyčné vyhledávání," upřesnil viceprezident Evropské matematické společnosti Pavel Exner.

obrazek k clanku
Podle Jiřího Rákosníka z Matematického ústavu AV ČR bude předpokládaný rozsah projektu DML-CZ 150–200 000 stran.
© Luděk Svoboda, Archiv SSČ

Na tiskové konferenci, která se konala 11. června v Akademii věd ČR a již moderoval RNDr. Jiří Rákosník z Matematického ústavu AV ČR, se představili řešitelé projektu RNDr. Miroslav Bartošek z Ústavu výpočetní techniky brněnské Masarykovy univerzity, Ing. Martin Lhoták z Knihovny AV ČR, RNDr. Petr Sojka z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, doc. Jiří Veselý z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a zahraniční odborníci: prezident Evropské matematické společnosti prof. Ari Laptev z Královského technologického institutu ve Stockholmu, vedoucí digitalizačních projektů NUMDAM a CEDRAM prof. Thierry Bouche z Univerzity J. Fouriera v Grenoblu a šéfredaktor referativní databáze Zentralblatt MATH prof. Bernd Wegner z Technické univerzity v Berlíně.

Digitální matematické knihovně DML-CZ a odborným otázkám digitalizace matematických textů a digitálních knihoven byl ve dnech 11. a 12. června 2008 věnován také mezinárodní seminář uspořádaný v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK na Malostranském náměstí. Více informací naleznete na adrese http://projekt.dml.cz/.