ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > červ-srp  > Obálka

Ceny Josefa Hlávky za rok 2007


Český literární fond ve spolupráci s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových ocenil 23. června 2008 na zámku v Lužanech nejlepší vědecké knihy za rok 2007. Cena je každoročně udělována za původní vědecké monografie v oblasti věd společenských, lékařských a věd o živé a neživé přírodě. Podle předsedy odborné komise prof. Jaroslava Blahoše bylo letos z čeho vybírat, protože se o cenu ucházelo na šedesát přihlášených titulů. Ocenění za nejlepší autorskou práci v oblasti věd o neživé přírodě získala Daniela Řezáčová s kolektivem z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. (obr. 1) za knihu Fyzika oblaků a srážek, kterou vydalo nakladatelství Academia. Druhou oceněnou knihou se stal Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků od Martina Nejedlého z Ústavu českých dějin FF UK (obr. 2). Cena za oblast lékařských věd byla předána kolektivu autorů pod vedením Pavla Kuchynky za publikaci Oční lékařství již 4. června 2008 v kostele sv. Šimona a Judy. Cenu v oblasti věd o živé přírodě se letošní rok porota rozhodla neudělit. Důvodem je skutečnost, že dvě knihy, které postoupily v této kategorii do finále, nesplňovaly zcela kritéria stanovená statutem ceny.

Správní rada Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových udělila také Medaile Josefa Hlávky Ludmile Šilhánkové (obr. 3) za významnou celoživotní a mezinárodně uznávanou vědeckou činnost v oboru genetiky kvasinek a Ivanu Raškovi (obr. 3) za vysokou odbornou úroveň vědecké práce ve velmi závažné problematice strukturně-funkční organizace buněčného jádra a za propagaci české vědy v zahraničí.

lsd

obrazek k clanku
Ocenění za nejlepší autorskou práci v oblasti věd o neživé přírodě získala Daniela Řezáčová s kolektivem z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
© Luděk Svoboda, Archiv SSČ AV ČR

obrazek k clanku
Druhou oceněnou knihou se stal Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků od Martina Nejedlého z Ústavu českých dějin FF UK
© Luděk Svoboda, Archiv SSČ AV ČR

obrazek k clanku
Správní rada Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových udělila také Medaile Josefa Hlávky Ludmile Šilhánkové a Ivanu Raškovi
© Luděk Svoboda, Archiv SSČ AV ČR