ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Letní škola soudobých dějin


obrazek k clanku
S příspěvkem "Proč učit soudobé dějiny" vystoupil Robert Kvaček z Filozofické ­fakulty UK Praha.
© Luděk Svoboda, Archiv SSČ

Proč učit soudobé dějiny? Svět po roce 1945: koncepty interpretace, Didaktika soudobých dějin. Holocaust a jeho výuka ve školách – to je několik názvů přednášek, které zazněly na Letní škole soudobých dějin.

Kurs pro učitele dějepisu na středních a základních školách připravil v Praze ve dnech 23.–25. června 2008 Odbor mediální komunikace AV ČR a Ústav českých dějin Filozofické fakulty UK Praha. Účastníkům byly představeny nejnovější trendy a interpretační přístupy v oblasti soudobých dějin.

Kurs zahájili místopředseda AV ČR prof. Jaroslav Pánek a ředitel Ústavu českých dějin FF UK Praha prof. Milan Hlavačka. První referáty letní školy patřily pedagogům z Filozofické fakulty UK – prof. Robertu Kvačkovi a Vladimíru Nálevkovi, jež vystřídala Dagmar Hudecová z Národního institutu pro další vzdělávání a Prokop Tomek z Ústavu pro studium totalitních režimů Praha. Druhý den pokračoval doc. Miroslav Vaněk z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, poté pohovořil jeden ze zakladatelů ÚSD AV ČR a předseda Československého dokumentačního střediska prof. Vilém Prečan a setkání uzavřel Jan Špringl ze Vzdělávacího centra Památníku Terezín. Účastníci letní školy také navštívili ÚSD AV ČR, který jim představil doc. Jiří Ko­cian. OMK zorganizoval návštěvu Muzea III. odboje v Příbrami a Tábora Vojna, kterým je provedl bývalý politický vězeň František Zahrádka.

Zájem o kurs soudobých dějin organizátory překvapil – 39 zájemců bylo z Prahy, ale i z Kutné Hory, Plzně, Berouna, Ledče nad Sázavou, Drnholce u Břeclavi, Mělníka a zúčastnily se i dvě studentky historie ze Západočeské univerzity v Plzni. Jeden z účastníků uvedl: "Přednášející měli velmi zajímavé postřehy, které mi dodaly elánu do dalších školních dnů a projektů."

Zuzana Bukovská,
Odbor mediální komunikace AV ČR