Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2016  > červ-srp  > Ocenění

Akademická prémie 2016

Nejvýznamnější vědecký grant v České republice obdrželi 22. června 2016 vynikající vědci prof. Ladislav Kvasz z Filosofického ústavu AV ČR a dr. Pavel Jelínek z Fyzikálního ústavu AV ČR. „Akademické prémie směřovaly doposud k vědcům z oblasti přírodních nebo matematicko-fyzikálních věd, letos poprvé putuje prémie do oblasti věd humanitních,“ zdůraznil při ceremoniálu předseda Akademie věd prof. Jiří Drahoš.

14_1.JPG
Obě fota: Viktor Černoch, KAV ČR
Ladislav Kvasz (vpravo) s ředitelem Filosofického ústavu Ondřejem Ševečkem

14_1.JPG
Pavel Jelínek s ředitelem Fyzikálního ústavu Janem Řídkým

Ladislav Kvasz patří mezi světové odborníky v oblasti filozofie vědy, především teorie změn vědeckých paradigmat. Formuloval vlastní teorii změn jazyka vědy, jíž se dostalo mezinárodního uznání (Fernando Gil International Prize for the Philosophy of Science).
Pavel Jelínek je uznávaným odborníkem v oblasti studia fyzikálních a materiálových vlastností nanostruktur pomocí kombinace teoretických simulací a experimentálních technik, zejména rastrovacích mikroskopů. Jeho práce zaznamenaly významný citační ohlas (přes 2500 citací, h-index 23). Od roku 2009 je vedoucím vědecké skupiny NANOSURF ve FZÚ (k tématu viz Tam dole je spousta místaAB 2/2014).
Více informací naleznete na http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Akademicka-premie-2016/.

lsd