Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2016  > červ-srp  > Z Bruselu

O mobilitě výzkumníků v zemích Visegrádu

Státy Visegrádu čelí vlivem společného historického vývoje v evropském VaVaI společným výzvám a vzájemné předávání zkušeností je přirozené. V tomto duchu uspořádaly styčné kanceláře pro VaVaI České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska v Bruselu 14. června 2016 seminář o mobilitě mladých výzkumníků. Vystoupili na něm zástupci národních orgánů a institucí, kteří mají na starosti tvorbu a implementaci politik na podporu mobility výzkumníků, ale také výzkumníci, jež se podělili o zkušenosti s národními, bilaterálními a mezinárodními programy.
 

Jiřina Fryčová z odboru pro výzkum a vývoj MŠMT představila národní strategii, rozpočet a konkrétní schémata na podporu mezinárodní spolupráce, včetně využití operačního programu OP VVV na zapojování ČR do Evropského výzkumného prostoru prostřednictvím akčního plánu na rozvoj strategie lidských zdrojů výzkumných institucí (tzv. HRS4R), podpory genderové rovnosti, schématu ERC.cz nebo možností národní podpory pro kladně hodnocené žadatele o granty MSCA IF (Marie Sklodowska-Curie Actions, Individual Fellowship), kteří ale nemohli být financováni z rozpočtu H2020. Politoložka Jana Vargovčíková z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy hovořila o zkušenosti s bilaterálními schématy nebo o působení v polském kampusu College of Europe – Natolin. Panelovou diskusi moderovala původem irská výzkumnice Mary O’Connel; ta v současnosti působí jako ERA Chair na Masarykově univerzitě v Brně a v CEITEC, jediné instituci v ČR, která tento prestižní evropský grant získala. Za účasti Bodo Richtera z Evropské komise se živě debatovalo například o důvodech nízké účasti výzkumníků v evropských programech mobility. Řečníci se shodli, že studenti a mladí badatelé ze středoevropských univerzit jsou v evropské soutěži po odborné stránce konkurenceschopní. Jednu ze zásadních bariér ale tvoří omezené kontakty starší generace akademiků, kteří mladým výzkumníkům navzdory často špičkové odborné přípravě nemohou zprostředkovat spolupráci v zavedených výzkumných sítích starých členských států. Tato skutečnost je podle Mary O’Connell příčinou fakticky neopodstatněného nižšího sebevědomí, které však je v silně konkurenčním prostředí výzkumu klíčové. A právě mobilita je nejlepším způsobem, jak tuto oslabenou imunitu vzpružit.
Více informací, program a prezentace řečníků naleznete na www.czelo.cz.

SOŇA JAROŠOVÁ a PAVLÍNA PANCOVÁ ŠIMKOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu, Technologické centrum AV ČR