Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2016  > červ-srp  > Obálky

Českobudějovické novinky

Parazitologický pavilon

02_1.jpg
Fota: Archiv BC AV ČR

Sedm laboratoří, 16 pracoven vědců, přednáškový sál, moderní technické zázemí a speciálně zabezpečená laboratoř pro výzkum vysoce patogenních virů a parazitů vzniklo v nově vybudovaném parazitologickém pavilonu v Biologickém centru AV ČR v Českých Budějovicích. Otevření pavilonu, který se nachází v akademickém areálu na Branišovské ulici, se 28. června 2016 zúčastnili vrcholní představitelé Akademie věd ČR.
V Parazitologickém ústavu BC AV ČR vzniklo v posledních letech nejvíce nových laboratoří v jeho historii – a nové prostory s moderním vybavením umožní další rozvoj výzkumu zejména v oblasti molekulární parazitologie. Působit zde bude na 60 vědeckých pracovníků, postdoktorálních vědců a studentů. „Výzkumné týmy se zabývají jednobuněčnými parazity, kteří negativně ovlivňují životy lidí žijících převážně v tropických a subtropických oblastech zeměkoule. Za použití nejmodernějších metod molekulární biologie a genetiky charakterizujeme jedinečné buněčné procesy těchto parazitů. Cílem je jim hluboce porozumět, aby výsledky mohly být využity pro vývoj nových léčiv a vakcín,“ uvedla parazitoložka Alena Panicucci Zíková.
K rozvoji parazitologického a virologického výzkumu přispěje také výzkumná laboratoř s vysokou úrovní zabezpečení BSL-3, která umožňuje vědcům pracovat s infekčními viry a patogeny ohrožujícími lidské zdraví ve snaze dosáhnout pokroku v prevenci a léčbě nemocí. V nové laboratoři budou vědci zkoumat zejména klíšťovou encefalitidu a virus Zika. „Předmětem výzkumu jsou především viry přenášené komáry a klíšťaty, z nichž některé spadají mezi i pro člověka vysoce riziková infekční agens. Dále provádíme výzkum týkající se viru vztekliny a plánujeme rozšíření výzkumu i na další exotické a importované virové nákazy,“ vysvětlil Daniel Růžek, vedoucí laboratoře arbovirologie, jež se aktuálně podílí i na testování potenciálních antivirových látek proti viru zika a viru klíšťové encefalitidy.

Dendrologická zahrada

02_2.jpg

O několik dnů dříve (25. června 2016) zpřístupnilo BC AV ČR novou dendrologickou zahradu, která vznikla v zadní části akademického areálu. Návštěvníci v ní naleznou jedinečnou sbírku stromů, keřů a bylin ze tří kontinentů: Evropy, Asie a Ameriky; tyto tři segmenty od sebe oddělují aleje bříz několika druhů, které dorostou výšky až 20 metrů. Sbírka čítá více než 80 druhů a celkem je zde vysazeno 923 dřevin. Mezi cenné exempláře patří javor vlasonohý, šácholan velkokvětý, smrk Brewerův či bříza Jacquemontova.
Zahrada, v níž je rovněž umístěn hmyzí hotel a včelnice se čtyřmi včelstvy, bude celoročně přístupná veřejnosti. Na jejím vzniku se podíleli pracovníci BC AV ČR a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.

DANIELA PROCHÁZKOVÁ,
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.