Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Výzkum zrání oocytů

Buněčné a molekulární procesy doprovázející zrání oocytů v ovariálním folikulu

16_1.jpg
MVDr. Eva Nagyová, DSc., působí v oblasti reprodukční biologie v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v Liběchově. Disertaci „Cellular and molecular events associated with oocyte maturation in preovulatory follicles“ obhájila před komisí v oboru „Zoologie a fyziologie živočichů“ a získala vědecký titul „doktor biologicko-ekologických věd“.

Na ovulační proces hledíme jako na sérii biochemických a morfologických změn, které vedou k uvolnění zralého oocytu a k transformaci Graafova folikulu na žluté tělísko. Proces vyžaduje akutní změny ve steroidogenezi a organizaci oocyt-kumulární matrix, znovuzahájení meiózy a prasknuti folikulární stěny. Normálně (in vivo) jsou všechny tyto změny stimulované synchronně předovulačním zvýšením luteinizačního hormonu. Experimentálně (in vitro) můžeme tyto změny ve steroidogenezi a zrání oocytů oddělit jednu od druhé, a tak ukázat, že vliv luteinizačního hormonu je zprostředkován přes rozdílné signální molekuly.

Předmětem disertace byla analýza buněčných a molekulárních procesů, které doprovázejí zrání oocytů v ovariálním folikulu u prasat. Experimentálně byly hodnoceny změny ve steroidogenezi, v expresi matrix asociovaných transkriptů a proteinů, některých signálních drah, které jsou regulované růstovými faktory, ale i faktory produkovanými oocyty a kumulárními buňkami.

Savčí oocyty jsou obklopené extracelulární matrix bohatou na hyaluronan, do níž jsou ponořené kumulární buňky, a spolu tak tvoří oocyt-kumulární komplex. Odpovídající struktura kumulární extracelulární matrix, která je zásadní pro ovulaci, transport oocyt-kumulárního komplexu do vejcovodu a jeho oplození, závisí na interakci mezi hyaluronanem a hyaluronan-asociovanými proteiny. Právě proteiny jako inter-alpha-trypsin inhibitor, pentraxin 3 a tumor necrosis factor alpha-indukovaný protein 6, které jsou důležité pro formování oocyt-kumulární matrix, jsou v disertaci detailně popsané.

V současnosti i pomocí biofyzikálních metod byly intenzivně zkoumané molekulární interakce důležité pro formování a stabilizaci hyaluronan-extracelulární matrix. Zjistilo se, že směs tří proteinů připravená z inter-alpha trypsin inhibitoru, pentraxinu 3 a tumor necrosis factor alpha-indukovaného proteinu 6 je dostačující pro formování stabilní matrix bohaté na hyaluronan. Předpokládá se, že právě tento molekulární mechanismus je nezbytný pro správné kompletování oocyt-kumulárni matrix v ovariálním folikulu. Výsledky mohou posloužit nejen pro objasnění příčin neplodnosti u žen, ale i zánětlivých procesů v organismu.

V závěru bych chtěla poděkovat za skvělou spolupráci kolegyním, které se spolupodílely na formování mé odbornosti, jmenovitě prof. Antoniettě Salustri a Antonelle Camaioni z University Tor Vergata v Římě, prof. Barbaře C. Vanderhyden z Ovarian Cancer Research University v Ottawě, ale i kolegovi dr. Jaroslavu Kolenovi z Ústavu experimentální endokrinologie SAV v Bratislavě. Mé poděkování patří též OECD za několikrát udělený „Fellowship Award“ (1997, 2002, 2013), který mi umožnil pracovat ve špičkových světových laboratořích.

EVA NAGYOVÁ,
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.