Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2016  > červ-srp  > Z Bruselu

S Kateřinou Falk nejen o laserech

Na další vydání Science Café, neformální debaty o vědě pravidelně pořádané kanceláří CZELO, přijala pozvání Kateřina Falk z Fyzikálního ústavu AV ČR. Od roku 2015 zastává seniorskou výzkumnou pozici v projektu ELI Beamlines v dolních Břežanech a věnuje se základnímu experimentálnímu výzkumu v programu fyziky plazmatu a vysokých hustot energie.

26_1.jpg
Fota: Archiv CZELO

Kateřina Falk se do ČR vrátila po téměř tříletém působení ve skupině fyziky plazmatu národní laboratoře Los Alamos v Novém Mexiku, kam odcestovala, když získala doktorát na univerzitě v Oxfordu za práci v oblasti atomové a laserové fyziky. Kromě výzkumu se věnuje také popularizaci vědy. Ve spolupráci s Národním kontaktním centrem gender a věda Sociologického ústavu AV ČR se například účastní projektu Mentoring pro středoškolačky, jehož záměrem je nabourat stereotyp nízkého zájmu dívek o studium technických a STEM oborů, a příležitostně vystupuje i veřejně – naposledy například na mezinárodním festivalu populárně-vědeckých filmů AFO v Olomouci. Zkušenostem se studiem, výzkumem v zahraničí a cestováním rovněž věnuje osobitý blog Per Aspera Ad Astra (viz http://katjafalk.blogspot.be).

Kateřina Falk svým uvolněným, skromným, ale přitom poutavým projevem bruselské publikum oslovila. Akce se zúčastnili jak úředníci Evropské komise, tedy tvůrci evropské výzkumné politiky, tak současní či bývalí výzkumníci, projektoví úředníci ze soukromého i veřejného sektoru a samozřejmě vědečtí nadšenci. Probírala se témata vědecká, politická i společenská: od významu evropského centra excelence ELI Beamlines v Dolních Břežanech, předpojatosti Evropanů vůči americkému vojenskému výzkumu, financování vědy a glorifikace aplikovaného výzkumu, hodnocení vědy, měření excelentnosti badatelské práce, aleatoriky výzkumných kariér, přes postavení žen ve vědě, výuku fyziky na českých školách až po paralely mezi základním výzkumem a uměleckou činností. Je-li pravdivé rčení, podle něhož vzpomínané osoby stihne škytavka, toho večera vykazovaly pravděpodobně zvýšenou aktivitu brániční nervy dr. Jiřího Grygara, protože Kateřina Falk jej zařadila do plejády osobností, které přispěly k zažehnutí její vášně pro astrofyziku, společně s Carlem Saganem či Jocelyne Bellovou.

SOŇA JAROŠOVÁ a PAVLÍNA PANCOVÁ ŠIMKOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu, Technologické centrum AV ČR