ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Recent Trends 2016

Patnáctý ročník mezinárodního semináře o současných trendech v elektronové a světelné optice a přístrojové technice pro povrchovou fyziku se tentokrát uskutečnil v termínu 29. května až 3. června 2016 v hotelu Skalský dvůr na Českomoravské vrchovině, v němž 45 účastníků z devíti zemí prezentovalo 28 přednášek a osm posterů. Diskutovalo se především o průlomových tématech, a to například z oblasti zobrazování v atomovém rozlišení, o nových elektronových a iontových zdrojích nebo o použití laserových svazků v elektronové mikroskopii.

08_1.jpg
Foto: Archiv autora

Akci pravidelně pořádá oddělení elektronové mikroskopie Ústavu přístrojové techniky AV ČR (ÚPT) jako tradiční platformu k setkávání lidí působících v oblastech, které se týkají vytváření a formování svazků nabitých částic a jejich využití. K účasti jsou zváni významní vědci z oboru a jejich nadějní studenti či začínající pracovníci. Aktéři pocházejí z akademické sféry i z firem a jejich příspěvky se spíše soustředí na zahajované nebo budoucí projekty či dosud nezodpovězené otázky než na prezentaci již hotových výsledků.

První ročník se uskutečnil za účasti několika zahraničních hostů v roce 1989 v prostorách ÚPT. Od roku 1990 se koná vždy jedenkrát za dva roky, přičemž od roku 1992 hostí seminář hotel Skalský dvůr u Bystřice nad Pernštejnem, který je pro akci symbolem; za dobu svého trvání si seminář našel své místo v kalendáři mnohých domácích i zahraničních účastníků.

Letošního ročníku se zúčastnili zástupci univerzit, vědeckých ústavů a firem z Česka, Německa, Nizozemí, Japonska, Jižní Koreje, Ruska, Singapuru, USA, Velké Británie. Hlavními tématy byly současné i budoucí trendy v rastrovací, prozařovací a nízkoenergiové elektronové mikroskopii, výpočty elektronově optických prvků, aplikace a návrhy mikroskopických systémů, energiová filtrace sekundárních elektronů, zdroje, světelná optika a také laserově řízená elektro­nová optika. Na semináři vystoupili nejen uznávaní odborníci, jako například John Rodenburg, Cornelia Rodenburg, Harald Rose nebo Anjam Khursheed, ale také začínající studenti, kteří měli možnost diskutovat o problematice se zkušenějšími kolegy. A jaké byly hlavní průlomové myšlenky semináře podle samotných účastníků?

Cornelia Rodenburg: „The narrowing gap between TEM and SEM (e.g. transmission mode in SEM) and aberration corrected TEM at 20 keV will probably lead to one unified instrument and community.“
Harald Rose: „The most important topics have been concerned with the development of methods and instruments for obtaining atomic resolution of sensitive objects, such as polymers, biological objects and ceramics.“

Atmosféru dotvářel společenský program, který zahrnoval sport, hudbu i společná večerní posezení. Hlavním posláním setkání byla konfrontace projektů, záměrů i nových výsledků a nápadů v oborech semináře. Podařilo se rovněž navázat novou spolupráci ÚPT s katedrou polymerů na Univerzitě Scheffield v Anglii nebo s univerzitou Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg v Německu.

Podle představ organizátorů i účastníků bylo očekávání letošního ročníku naplněno, a to i prostřednictvím podpory Strategie AV21 a programu „Diagnostické metody a techniky“.
Věříme, že se příští ročník Recent Trends 2018 vydaří minimálně tak jako letošní.

Více o semináři naleznete na www.trends.isibrno.cz.

FILIP MIKA,
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.