Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Engineering Mechanics

Dvaadvacátý ročník mezinárodní konference Engineering Mechanics se ve dnech 9. až 12. května 2016 uskutečnil tradičně ve Svratce, v krásném prostředí Žďárských vrchů. Organizaci zajistily Ústav termomechaniky AV ČR a společnost ŽĎAS. Zdravici prezidenta IFToMM (International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science) uvedl nově ustanovený předseda české pobočky této organizace prof. Jaroslav Zapoměl.

Ve čtyřech paralelních sekcích se představilo 117 příspěvků, dalších 42 formou posterů. Jednotlivé tematické sekce byly následující: Dynamics, Biomechanics, Fluid Mechanics, Fracture Mechanics, Mechanics of Solids, Mechatronics, Reliability of Structures, Thermomechanics; zvláštní sekce Mini-symposium WAVES se konala na počest pětasedmdesátých narozenin prof. Miloslava Okrouhlíka, přičemž přednášky se zaměřily především na šíření vln napětí v poddajných tělesech. Během konference se uskutečnilo též zasedání členů IFToMM. Sborník čtyřstránkových recenzovaných příspěvků byl odeslán do databáze Thomson Reuters ISI s žádostí o indexaci.

VOJTĚCH RADOLF,
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.