ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2016  > červ-srp  > Ocenění

Prémie Otto Wichterleho 2016

Jednadvacet mladých badatelů, kteří úspěšně splnili mimořádně významný vědecký úkol, převzalo 30. května 2016 prestižní ocenění Akademie věd ČR. Wichterlovy prémie jsou určeny perspektivním vědcům, kteří dosahují špičkových vědeckých výsledků a jsou nositeli vědeckých hodností (CSc., Dr., Ph.D., DrSc.) a v kalendářním roce podání návrhu nepřekročili věk 35 let. „Jde nejen o samotné ocenění, ale i motivaci k další vědecké práci. Viděl jsem při ceremoniálu některé minulé nositele Wichterleho prémií, kteří později získali Akademickou prémii a stali se i řediteli ústavů Akademie věd, takže slibnou budoucnost máte jistě před sebou,“ uvedl předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš.

15_1.jpg
Foto: Viktor Černoch, KAV ČR

Letos ocenění získali – oblast věd o neživé přírodě: dr. Michal Cifra (Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR), Ing. Prokop Hapala (Fyzikální ústav AV ČR), dr. Jan Hladký (Matematický ústav AV ČR), dr. Michael Komm (Ústav fyziky plazmatu AV ČR), dr. Kamil Olejník (Fyzikální ústav AV ČR), dr. Hanuš Seiner (Ústav termomechaniky AV ČR), dr. Štěpán Stehlík (Fyzikální ústav AV ČR), dr. Tomáš Přikryl (Geologický ústav AV ČR); oblast věd o živé přírodě: dr. Michal Behuliak (Fyziologický ústav AV ČR), dr. Petra Cuřínová (Ústav chemických procesů AV ČR), dr. Martin Ferus (Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR), dr. Pavel Hrouzek (Mikrobiologický ústav AV ČR), dr. Tomáš Jůza (Biologické centrum AV ČR), dr. Katarína Smolková (Fyziologický ústav AV ČR), dr. Pavla Sojková (Biologické centrum AV ČR), dr. Martin Šálek (Ústav biologie obratlovců AV ČR); oblast humanitních a společenských věd: dr. Martina Mysíková (Sociologický ústav AV ČR), dr. Ota Pavlíček (Filosofický ústav AV ČR), dr. Petr Plecháč (Ústav pro českou literaturu AV ČR), dr. Vítězslav Sommer (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR), dr. Filip Vostal (Filosofický ústav AV ČR).

lsd