ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2015  > říjen  > Ocenění

Čestná oborová medaile Jaroslava Heyrovského

Jeden z nejcitovanějších chemiků prof. Miloš V. Novotný převzal 17. září 2015 ocenění za zásluhy v chemických vědách. Během kariéry se věnoval biochemii, kapilární plynové chromatografii a kombinaci hmotnostní spektrometrie s plynovou chromatografií. Při ceremoniálu prof. Novotný uvedl, že jej vždy zajímaly problémy a jejich řešení a že si cení spolupráce s českými vědci – ač od roku 1968 žije v zahraničí, s mnohými dosud spolupracuje.

16_1.JPG
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
FOTOGALERIE

Prof. Miloš Novotný absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Brně (v současnosti Masarykova univerzita). V roce 1965 zahájil studijní pobyt v Ústavu instrumentální analytické chemie ČSAV (ÚIACH) v Brně a začal se věnovat kapilární plynové chromatografii; jeho práce publikované v roce 1968 patřily mezi nejcitovanější publikace ÚIACH. V lednu 1968 odjel na studijní stáž do Švédska, aniž by tušil, že odchod bude pro něj trvalý. Později získal místo výzkumného asistenta na univerzitě ve Stockholmu v Laboratoři hmotnostní spektrometrie. Koncem roku 1969 odešel na postdoktorální pobyt na University of Houston v Texasu (USA). Pod vedením A. Zlatkise pokračoval ve vývoji nových kapilárních kolon a metod hmotnostní spektrometrie s cílem použít je při biochemických analýzách s vysokou citlivostí. Od roku 1971 působil na Indiana University, kde se stal docentem (1974) a následně profesorem chemie (1978). V průběhu sedmdesátých let 20. století založil na této univerzitě středisko výzkumu v oblasti separačních metod, kapalinové chromatografie a bioanalytické chemie. Jeho skupina se stala známou v oblasti miniaturizace analytických přístrojů; v této problematice spolupracoval s NASA při vývoji zařízení ověřujícího existenci života na Marsu v rámci projektu Viking (1975). Dále se věnoval výzkumu v oblasti glykovědy a výzkumu savčích feromonů. Obdržel četná uznání, pozvání na konference i množství medailí, řádů, cen a čestných doktorátů včetně tří cen Americké chemické společnosti. Je autorem více než 500 vědeckých publikací, jeho h-index je 56 – je tak jedním z nejcitovanějších vědců českého původu. V České republice často přednáší, od roku 2004 je čestným členem Učené společnosti ČR.
lsd