ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2015  > říjen  > Ocenění

De scientia et humanitate optime meritis

Psycholog prof. Philip G. Zimbardo zasvětil život vědě a humanitě. Průkopnických výsledků dosáhl při řešení palčivých společenských problémů, zvláště ne/násilí mezi lidmi. Odborností, integritou a humanismem je vzorem pro své žáky i kolegy a ztělesňuje ideje vyznamenání, které převzal dne 18. září 2015 od předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše.

15_1.jpg
Foto: Viktor Černoch, Archiv KAV

Prof. Philip G. Zimbardo se proslavil zejména jako autor experimentu Stanford Prison Study (1971), studoval též účinky deindividualizace, mechanismy nesmělosti, časové perspektivy a nebezpečný vliv moderních technologií na vývoj mladých mužů. Je autorem více než 400 odborných článků a knih a rovněž populárně-naučného seriálu Discovering Psychology. Jeho h-index má hodnotu 29 a na Web of Science ho cituje více než 3500 prací.

Prof. Zimbardo experimentálně doložil silný vliv situací na lidské chování a ukázal, že ke špatnému chování mohou být strženi i dobří lidé. Proto se zvláště ve druhé fázi své kariéry věnuje podpoře prosociální činnosti, výchově k nekonformitě a hrdinství (jeho Heroic Imagination Project inspiroval Václav Havel). Je úzce spjat s Českou republikou a Evropou, kam sahají i jeho etnické kořeny. S českou psychologií je spojen již od šedesátých let 20. století, kontakt znovu oživil po roce 1989, kdy navázal přátelství s V. Havlem (získal cenu Vize 97, účast­nil se Fóra 2000), inspiroval galerii DOX k rozsáhlé expozici Luciferův efekt. Spolupracuje rovněž s Psychologickým ústavem AV ČR (např. společné publikace k metodě Time Perspective Inventory). Českým čtenářům jsou známy antologie Zimbardových textů Moc a zlo (redakce V. Fiala a M. Klicperová-Baker, vyd. Vize 97, 2005) a Luciferův efekt: Jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí (Nakladatelství Academia, 2014). Autogramiáda prof. Zimbarda viz zde.

MARTINA KLICPEROVÁ-BAKER,
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.