ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2015  > říjen  > Obálka

Sucho v českých zemích

Nikoli vodou, jak by se možná dalo očekávat, nýbrž sektem vypravili 25. září 2015 ředitel Centra výzkumu globální změny AV ČR prof. Michal V. Marek a rektor Mendelovy univerzity prof. Ladislav Havel (obr. 1) na cestu ke čtenářům publikaci Sucho v českých zemích: minulost, přítomnost a budoucnost.

02_2.JPG
Všechna fota: Luděk Svoboda, Akademický bulletin – Obr. 1

Kniha, na které spolupracoval interdisciplinární tým prof. Rudolfa Brázdila a prof. Miroslava Trnky (obr. 2), vychází v období, kdy na území České republiky zažíváme výraznou suchou epizodu, a snaží se odpovědět na otázky, jež si pokládá nejen odborná, ale i laická veřejnost. Poznatky získané z historických pramenů i naměřených dat umož­nily vědcům z pracovišť Akademie věd, vysokých škol a dalších institucí vyjádřit představu o dlouhodobém kolísání epizod sucha z pohledu jejich četnosti, intenzity, délky trvání, synoptických příčin, ale také kvantifikovat důsledky epizod sucha pro zemědělství, lesní a vodní hospodářství. Výskyt a dopady epizod sucha na našem území budou i nadále ovlivňovat přirozená klimatická variabilita, antropogenní vlivy na klima a také charakter využití krajiny. „Pokusili jsme se proto předložit poznatky o klimatologii sucha v České republice, jeho časové a prostorové variabilitě, ale také o jeho dopadech na nejvíce dotčené sektory národního hospodářství,“ vysvětlil v brněnském sídle CVGZ AV ČR vedoucí výzkumné sekce klimatických analýz a modelování prof. Trnka.

02_2.JPG
Obr. 2

Monografie se věnuje i možným scénářům vývoje sucha a jeho očekávaným dopadům, k čemuž využívá charakteristiky hlavních rysů globální klimatické změny a odpovídající emisní scénáře, které se využívají v klimatických modelech pro projekci budoucího klimatu v měřítku celé Evropy i pro území České republiky. Projekce se používají pro analýzu a následnou diskusi očekávaných dopadů klimatické změny a epizod sucha například na primární produkci rostlinné výroby – a to jak přímým ovlivněním výnosů polních plodin, tak změnou agroklimatických podmínek a s tím souvisejícím posunem výrobních oblastí. Ke vzniku knihy přispěl projekt Vytvoření interdisciplinárního vědeckého týmu se zaměřením na výzkum sucha, jehož prostřednictvím bude u nás působit specializovaný badatelský tým.

02_3.JPG

Podrobnější informace naleznete v některém z následujících čísel Akademického bulletinu.

02_4.jpg

LUDĚK SVOBODA