ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Demokracie v politické kultuře Blízkého východu, Asie a Ruska

Významy, které političtí představitelé v regionech uvedených v titulku připisují demokracii ve svých projevech a politickém diskurzu, se zabývala mezinárodní konference „Democracy in the Political Culture of the Middle East, Asia, and Russia“. Orientální ústav AV ČR ji uspořádal 16. září 2015 v sídle Akademie věd na Národní třídě v Praze. Případové studie se soustředily na situaci v Egyptě, Turecku, Íránu, Afghánistánu, Uzbekistánu, Číně a v Rusku.

10_1.JPG
Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Odborníci na Střední Asii a Írán. Zleva: Věra Exnerová, Naghmeh Sohrabi, Thomas Ruttig a Shadi Hamid, který panelu předsedal.

Hosté prvního panelu se věnovali vývoji na Blízkém východě a diskusi o změně přístupu k demokracii mezi sekulárními a islamistickými aktéry v regionu v posledních letech. Významný odborník na otázky spojené s islamismem Shadi Hamid z The Brookings Institution (Washington, USA) hovořil o budoucnosti vztahu islamistů k demokracii, a to zvláště po vyloučení Muslimského bratrstva z egyptské politiky. Clement Steuer z OÚ AV ČR a Gaétan du Roy z Université Catholique de Louvain (Belgie) seznámili s výsledky terénního výzkumu o růz­ných koncepcích demokracie v egyptské společnosti mezi lety 2011 a 2013. Rukiye Tinas ze SciencePo a Eskişehir Osmangazi Üniversitesi diskusi doplnila přehledem chápání demokracie mezi různými politickými stranami v Turecku.

Aktéři druhého panelu se zaměřili na otázku změny významů demokracie v regionu současného Íránu a Střední Asie. Naghmeh Sohrabi, profesorka z Brandeis University (Boston, USA), hovořila o významu voleb, které íránské vedení pravidelně organizuje, a jejich vlivu na vytváření demokratického prostoru v zemi. Thomas Ruttig, zakladatel a jeden z ředitelů Afghanistan Analysts Network (Kábul/Berlín), který byl osobně přítomen procesu budování demokracie po pádu Tálibánu, popsal důvody neúspěchu demokracie v zemi a roli jednotlivých místních i mezinárodních aktérů v tomto procesu. Věra Exnerová z OÚ AV ČR se věnovala otázce budování demokracie „shora“, kterou posledních více než 25 let v post­sovětském Uzbekistánu uskutečňuje prezident Islam Karimov a jeho vláda.

10_1.JPG
Více fotogalerií viz zde.

Ve třetím panelu se diskutovalo o roli demokracie v současné Číně a Rusku. Odborník na politologii Jie Lu z American University (Washington) představil výzkum veřejného mínění v Číně a analyzoval zdánlivý rozpor mezi podporou demokracie a současného režimu, jenž výsledky průzkumu ukázaly. Ondřej Klimeš z OÚ AV ČR hovořil o roli, jakou demokracie hraje v diskurzu národnostní menšiny Ujgurů žijících v čínské provincii Xinjiang i v zahraničí. Karel Svoboda z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy poté představil historii a praxi „řízené demokracie“ v současném Rusku.

Konference přivedla pozornost nejen k mnoha shodným rysům, které lze ve vztahu ke změnám demokracie a jejích významů pozorovat napříč regiony v posledních letech, ale i potřebě detailněji zkoumat místní dynamiku a změny významů demokracie v jednotlivých regionech a zemích a reflektovat je při vytváření politik a výzkumných rámců.
Mezinárodního setkání se zúčastnila asi stovka posluchačů z akademické obce, univerzit, občanského a neziskového sektoru, ministerstev a státních institucí, analytiků, novinářů i veřejnosti. V publiku byli i významní hosté letošního 19. ročníku Fora 2000 „Demokracie a vzdělávání“ (konference byla jeho partnerskou akcí) jako například Mikola Riabchuk, významný analytik z Ukrajiny, či vůdce hongkongského studentského hnutí Alex Chow a další.

Konference se uskutečnila z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů veřejné diplomacie v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů a finančně ji podpořila Strategie AV21.

VĚRA EXNEROVÁ,
Orientální ústav AV ČR, v. v. i.