ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Mezinárodní workshop o restaurování fotografií

The Getty Conservation Institute (GCI) ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR (ÚDU AV ČR) uspořádaly v Praze ve dnech 13.–24. července 2015 mezinárodní workshop o restaurování a konzervaci fotografických materiálů. Setkání „Photographs and Their Environment: Decision-making for Sustainability“ se konalo v prostorách Katedry fotografie FAMU a v Akademickém konferenčním centru.

14_1.jpg
Foto: Archiv ÚDU AV ČR

Hlavní téma workshopu, který za obě instituce zorganizovaly projektová specialistka a restaurátorka fotografií Tram Vo (CGI) a restaurátorka Tereza Cíglerová, jež byla zároveň i účastnicí workshopu za Českou republiku, představovaly fotografie a jejich prostředí. Aktéři jednání prezentovali a diskutovali vhodné podmínky a materiály pro ukládání, vystavování a transport fotografií, a to v souladu s nejnovějšími poznatky, s důrazem na nutnost stálého monitorování prostředí a rovněž efektivitu a dlouhodobou udržitelnost zvolených řešení. Poznatky se následně ověřovaly a porovnávaly během četných praktických cvičení a při exkurzích v depozitářích na vybraných pracovištích. Velký zájem účastníků podnítila zejména Sbírka historické fotografie ÚDU AV ČR uložená v sídle ústavu. V případových studiích účastníci následně zpracovali návrhy na zlepšení podmínek uložení této cenné a materiálově bohaté sbírky.

14_1.jpg
Foto: Petr Zenke, Archiv ÚDU AV ČR
Bertrand Lavédrine (Centre de Recherche sur la Conservation des Collections, Paris) při přípravě praktického cvičení o způsobech monitorování prostředí pro ukládání fotografií

14_1.jpg
Foto: J. Walterová, Archiv ÚDU AV ČR
Účastnice workshopu, restaurátorka Zita Sor z Maďarska, při speciální adjustaci fotografie do rámu pomocí folie Marvel Seal

Cílem workshopu bylo mj. posílení kontaktů mezi restaurátory z růz­ných zemí a transfer teoretických a praktických zkušeností mezi účast­níky kurzu a instruktory. Setkání se zúčastnilo 17 restaurátorů fotografií z následujících zemí: Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Itálie, Japonsko, Argentina a Austrálie. Instruktory letní školy byli odborníci v oblasti restaurování, konzervace a preventivní péče o fotografie, případně vědci spolupracující na projektech, které se týkají kvality prostředí památek: Bertrand Lavédrine (Centre de Recherche sur la Conservation des Collections, Paris), Sylvie Pénichon (The Art Institute of Chicago), Tomáš Vyhlídal (ČVUT, Praha), Jana Križanová (Metropolitan Museum of Art, New York) a Jiří Smolík (ÚCHP AV ČR, Praha). Setkání finančně podpořila i Akademie věd ČR prostřednictvím příspěvku na pořádání mezinárodní ­aktivity pro studenty a mladé výzkumníky.

TEREZA CÍGLEROVÁ,
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.