ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2015  > říjen  > Obálka

Stříbrné pamětní medaile Senátu

Při příležitosti svatováclavského svátku a Dne české státnosti převzalo 25. září 2015 významné ocenění 17 osobností z oblasti vědy, kultury a veřejného života. Mezi laureáty převažovali vědci. Význam vědy vyzdvihl předseda Senátu PČR Milan Štěch a v závěrečné řeči za oceněné také prof. Václav Pavlíček, odborník na ústavní právo a předseda Hlávkovy nadace: „Udělení tohoto vyznamenání má letos zvláštní význam. Na počátku roku jsme vzpomněli výročí založení České akademie pro vědu, slovesnost a umění. V budově Senátu také jeho předseda ocenil, co pro český stát znamenal zakladatelský čin Josefa Hlávky a jaký význam má pro českou společnost věda a její podpora.“

01_1.JPG
Foto: Stanislava kyselová, Akademický bulletin
FOTOGALERIE

Oceněni byli mj. někdejší ředitelé ústavů AV ČR: zakladatel elektronové mikroskopie prof. Armin Delong (Ústav přístrojové techniky), chemik dr. Zdeněk Havlas (Ústav organické chemie a biochemie), lékař a neurofyziolog prof. Josef Syka (Ústav experimentální medicíny) a vůdčí osobnost české makromolekulární chemie prof. Karel Ulbrich (Ústav makromolekulární chemie). Z vědců dále ocenění převzali vedoucí oddělení virové a buněčné genetiky při Ústavu molekulární genetiky dr. Jiří Hejnar, odborník v oblasti analytické chemie prof. Pavel Jandera z Univerzity Pardubice a odbornice na chemii prof. Jana Roithová z Univerzity Karlovy. Mezi lékaři obdrželi medaili mezinárodně uznávaný diabetolog prof. Jaroslav Rybka a specialista v oblasti klinické biochemie prof. Josef Hyánek z Nemocnice na Homolce. Medaili získali rovněž historička v oblasti dějin každodennosti, kulturních dějin a česko-francouzských vztahů prof. Milena Lenderová z Univerzity Pardubice, sociolog prof. Vladimír Rys a odborník na strojně-technologická zařízení pekáren prof. Josef Skalický. Vyznamenáni byli i expert v oblasti družicových navigačních systémů a jeden ze zakladatelů družicové navigace v Československu prof. František Vejražka, dlouholetý prezident Diecézní charity Hradec Králové Josef Suchár, ředitelka České asociace paraplegiků Alena Jančíková a herec Jiří Bartoška.

lsd