official magazine of CAS

 


EUSJA General Assembly

eusja.jpg EUSJA General Assembly
& EUSJA Study Trip

Prague, Czech Republic
March 14–17, 2013

Important links

International cooperation

 

ESO

EUSCEA

AlphaGalileo

WFSJ

 

 

Books

English books prepared for publication by Academy bulletin

 

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014 a 2015

rocenka_obalka_en.jpg
The Czech Academy of Sciences has issued a report accounting selected research results achieved by its scientific institutes in all research areas in 2014 and in early 2015.
Full version you can find here.

 

kniha
VILLA LANNA IN PRAGUE
The new english expanded edition 

 

kniha
SAYING IT ...ON PAPER


Archive

Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Autogramiáda profesora Philipa Zimbarda v Academii

Podle slov pamětníků tak velký dav ještě na podpisovou akci do prodejny Academie nepřišel. Autogramiáda amerického psychologa Philipa Zimbarda, proslulého Stanfordským vězeňským experimentem a čerstvého držitele našeho nejvyššího vědeckého vyznamenání – zlaté medaile Akademie věd ČR, zcela zaplnila literární kavárnu i uličky prvního patra prodejny. Někteří čtenáři přijeli až z Moravy. Zimbardova kniha Luciferův efekt: Jak se ze slušných lidí stávají lidé zlí, byla záhy vyprodána a zájemci se pro ni rozbíhali do knihkupectví i značně vzdálených od Václavského náměstí.
Foto: Foto: Eva Vokatá; Profesor Zimbardo se svou čtenářkou, Mgr. Šárkou Kysilkovou.

Po stručném uvedení se slova ujal sám pan profesor a vtipně přítomné seznámil se svou cestou za poznáním a vzděláním. Jeho příběh, historie dítěte z chudé emigrantské rodiny nevzdělaných Siciliánů, které se dostalo až na vědecký Olymp, pro mnohé rezonoval se současnou přistěhovaleckou vlnou v Evropě. Nikdo si nežádal překladu. Přítomní profesoru Zimbardovi rozuměli.

 

zimbargo1.jpg
Foto: Eva Vokatá
M. Klicperová uvádí čerstvého laureáta Zlaté medaile AV ČR, profesora Zimbarda, po její levici je manažerka marketingu, Marie Böhmová.

Pondělí 21. září byl pro pana profesora rušným dnem. Dopoledne strávil náročným 2,5 hodinovým maratónem před televizními kamerami na Kavčích Horách (záznam z Hyde Parku civilizace bude pro zájemce přístupný na televizním webu v anglické i české verzi). Potom následovali novináři, kteří se střídali po hodině se svými rozhovory (ten den se mj. zrodil velký rozhovor pro Lidové noviny Psycholog Zimbardo: Nikdo si nemyslí, že páchá zlo. I Hitler psal, že koná Boží dílo a také interview pro Psychologii dnes). Pak už byl čas na autogramiádu. Ač měl prof. Zimbardo už nárok na to být unavený a mohl podpisuchtivý dav  odbýt, učinil něco neobvyklého. Hned na počátku si vyžádal jednu židli navíc. Ta židle byla pro ty, kdo za ním pro podpis přišli. Panu profesoru záleželo na tom, aby spolu poseděli alespoň chviličku jako rovný s rovným. Každému srdečně podal ruku, s každým prohodil pár milých slov. Zajímal se, kdo co studuje, odkud je, komentoval nápisy na tričkách, všímal si zajímavých detailů, se zájemci se vyfotografoval, s mnohými se srdečně objal. 
 

zimbardo_academia_03.jpg
Foto: Martina Klicperová-Baker

 

Ač je Zimbardo americky výkonný, systematický a spolehlivý, prozrazuje zároveň své italské kořeny svou vřelostí, emocionálností a expresivitou. V srdečné atmosféře utíkaly hodiny rychle. Jen co dav s knihami opadl, opět se přihlásili žurnalisté s prosbami o interview, jiní o fotografické a filmové záběry. Pan profesor všem vyhověl, nedával na sobě znát únavu. Opět hbitě a bez přípravy skvěle formuloval moudré věty, které by bylo možné tesat do kamene.
 


Foto: Šárka Kysilková
Pan profesor měl radost z očtených a záložkami hojně opatřených knih.

Těšíme se na další vydání Zimbardových děl a na jeho návštěvy. Příští Zimbardova kniha by ale měla být o tom, jak si udržet až do deváté věkové dekády tu neuvěřitelnou svěžest, racionálnost a hlavně humanismus, kterým pan profesor vyniká.
 

Martina Klicperová-Baker,
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

 

5 Oct 2015