ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

INFORMACE A OZNÁMENÍ

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.,
přijme výzkumné pracovníky do Oddělení elektronové mikroskopie:

  •  výzkumný pracovník v oboru fyziky povrchů pevných látek se zaměřením na experimentální studium čistých a definovaných povrchů v ultravysokém vakuu pomocí pomalých a Augerových elektronů; magisterský stupeň v oborech fyzika nebo fyzikální inženýrství, Ph.D. odpovídajícího zaměření;
  •  výzkumný pracovník v oboru nauky o materiálech a materiálového inženýrství se zaměřením na mikroskopii pokročilých materiálů; magisterský stupeň v materiálovém inženýrství, Ph.D. odpovídajícího zaměření.

Praxe v oboru vítána, schopnost vědecké práce a samostatného řešení výzkumných úkolů je podmínkou. Zařazení podle Kariérního řádu a Vnitřního mzdového předpisu ústavu.
Přihlášky s životopisem a seznamem publikací zasílejte na adresu sekretariátu ÚPT,
Královopolská 147, 612 64 Brno nejpozději do 15. června 2012 nebo e-mailem na zsigmund@isibrno.cz.

 


 


Inženýrská akademie České republiky, o. s., vyhlašuje soutěž o Cenu Inženýrské akademie České republiky za rok 2012.

Cena je dotována částkou 50 000 korun a bude udělena v kategorii za vynikající realizovaný technický projekt.
Návrhy na udělení ceny mohou předkládat právnické i fyzické osoby ČR.
Informace a návrhový list získají zájemci na sekretariátu IA ČR: Národní třída 3, 110 00 Praha 1 nebo www.eacr.cz.

Návrh na udělení Ceny IA ČR je nutno doručit nejpozději do 15. července 2012 (datum poštovního razítka) na adresu sekretariátu IA ČR.
Prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D.Eng.h.c.,
prezident Inženýrské akademie
České republiky, o. s.

Partneři Ceny Inženýrské akademie:
Nadace Preciosa, MM spektrum, Metrostav, a. s.