ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > květen  > Úvodník

Úvodník

Vážení čtenáři,
s jarem 2012 nelze pominout škrty a přesuny ve státním rozpočtu, které opět prohlubují vrásky ve tvářích představitelů Akademie; kvalitní vědu stále rozemílá „kafemlejnek“ na měkkou „hmotu“ snadno sčitatelných výsledků padni komu padni a není dostatečná vůle ho zastavit.
Nutno také zmínit, že se již ve většině akademických ústavů ujali svých funkcí nově jmenovaní ředitelé, kteří vzešli z volby rad příslušných pracovišť.

04_1.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

A do třetice mi měsíc plný květů dovolil zařadit do úvodníku téměř pohádkovou aktualitu: pracoviště našich botaniků v Průhonicích navštívil 8. května Jeho Veličenstvo švédský král Karel XVI. Gustav (na snímku první zleva) coby patron švédské Královské technologické mise, vedené ředitelem Královské švédské akademie inženýrských věd (IVA) Leifem Johanssonem. Delegaci doprovázela švédská velvyslankyně v ČR Annika Jagander, která Průhonický zámek a park zařazený do památek UNESCO navštívila poprvé. Zástupce Královské švédské akademie i tamní podnikatele přivítal následujícího dne 9. května předseda AV ČR Jiří Drahoš v budově na Národní třídě, kde se seznámili s dalšími akademickými pracovišti a jednali o možnostech spolupráce. Více viz http://abicko.avcr.cz.

MARINA HUŽVÁROVÁ