ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > květen  > Obálka

XV. ceny Živa

03_1.jpg
Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Zleva: Filip Kolář, Petr Sklenář, Eva Dušková, Jakub Těšitel, Lukáš Spitzer a Zbyšek Svoboda

Pražská Lannova vila poskytla 2. května 2012 zázemí již patnáctého setkání časopisu Živa s autory nejlepších článků za uplynulý rok. Redakční rada a redakce nejstaršího českého přírodovědného časopisu tentokrát ohodnotila čtyři kategorie: Purkyňovu cenu za originalitu a přínos v oblasti popularizace biologických věd ve věkové kategorii nad 30 let získali Lukáš Spitzer, Jiří Beneš a Martin Konvička za článek Valašská krajina a modrásek černoskvrnný.

03_1.jpg

V příjemné komorní atmosféře ji převzal od předsedy AV ČR Jiřího Drahoše Lukáš Spitzer – ostatní autoři se tou dobou pohybovali na výzkumech v terénu. Zvláštní ocenění za příspěvek přesahující rámec jednotlivých publikovaných článků obdržel autorský kolektiv pod vedením Petra Sklenáře za seriál Rostliny zpod vrcholků rovníkových And 1.–5., který pozval čtenáře do rovníkových Kordiller Jižní a Střední Ameriky za jednou z nejbohatších horských flór světa; spoluautoři Eva Dušková, Filip Kolář, Vojtěch Zeisek, Mauricio Diazgranados, Andrea Kučerová, Petr Macek, Jana Macková, Aleš Soukup a Diana Vásquez. Cenu předala bývalá předsedkyně AV ČR Helena Illnerová. Cenu Živy v kategorii 26 až 30 let získal Jakub Těšitel článkem Jak se parazituje v říši rostlin – funkční anatomie haustorií a převzal ji od člena Akademické rady AV ČR Petra Rába. Čtenářská Cena Antonína Friče připadla za seriál Přírodopisné motivy na českých komunálních vlajkách a praporech I.–VI. jedinému autorovi, který není biolog, ale historik, Zbyšku Svobodovi. Předal mu ji ředitel Nakladatelství Academia Jiří Padevět, který označil časopis Živa za nejlepší periodikum svého druhu u nás.
-red-