ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Země – laboratoř geovědního výzkumu

Geofyzikální ústav AV ČR uspořádal ve dnech 19.–21. března 2012 regionální konferenci evropského infrastrukturního projektu EPOS (European Plate Observing System), jejíž zahájení se uskutečnilo 19. března v hotelu Globus v Praze. Konferenci uvedli její hlavní organizátor Jan Zedník z GFÚ AV ČR a ředitel ústavu Pavel Hejda, který předsedá jedné z osmi pracovních skupin projektu. Související infrastrukturní projekt CzechGeo/EPOS, jenž provozují geovědní instituce České republiky, financuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; jeho zástupce Petr Ventluka se sympozia taktéž zúčastnil.

17_1.jpg
Konferenci spoluzahajoval ředitel Geofyzikálního ústavu Pavel Hejda.

Jde o projekt velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace CzechGeo/EPOS – Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí v České republice – vybudování a provoz národního uzlu panevropského projektu EPOS.
Základem moderní vědy jsou experimentální data a měření. Ve většině oborů se tato data získávají v laboratoři pomocí předem plánovaných a připravených experimentů. Laboratoří geovědního výzkumu je celé zemské těleso a experimenty běží nepřetržitě. Data, která nebyla změřena a zaznamenána dnes, již nelze nikdy plnohodnotně nahradit. Jejich kontinuální a spolehlivý sběr na vlastním území je povinností každého státu a dokladem jeho kulturní a technické vyspělosti. Pro další rozvoj základního i aplikovaného geovědního výzkumu je mezinárodní výměna dat prostřednictvím datových center nezbytná.

17_1.jpg
Elisabth Hohler, CNRS/INSU z Francie

Ucelený systém pozorování geofyzikálních polí Czech-Geo/EPOS provozují vedle GFÚ dále Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, Ústav geoniky AV ČR, Ústav fyziky Země Masarykovy univerzity, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Přírodovědecká fakulta UK a Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický. Základ systému CzechGeo spolutvoří stálé observatoře, které jsou zapojeny do globálních datových sítí s dostupností naměřených dat v reálném čase. Seizmická data (registrace zemětřesení a dalších seizmických jevů) se předávají mj. do evropských seizmologických datových center ORFEUS (Observatories and Research Facilities for EUropean Seismology – Observatoře a výzkumná zařízení pro evropskou seizmologii) a EMSC (European-Mediterranean Seismological Center – Evropsko-středozemní seizmologické centrum), geomagnetická data (měření magnetického pole Země na observatoři Budkov) do informačních uzlů světové sítě INTERMAGNET, gravimetrická data (pozorování tíhového zrychlení a tedy pohybů zemské kůry) do slapové sítě ICET (International Center for Earth Tides – Slapová sít ICET). Stálé observatoře doplňují ve vybraných oblastech, které jsou dlouhodobě významné pro základní výzkum nebo aplikace, lokální stanice. Třetí úrovní systému jsou mobilní stanice, jež slouží k opakovaným měřením na vybraných bodech či k terénním měřením, zpravidla v rámci velkých mezinárodních projektů.

17_1.jpg
Koordinátor projektu EPOS Massimo Cocco

Projekt EPOS, který je s CzechGeo provázán, se v roce 2008 stal součástí cestovní mapy evropských výzkumných infrastruktur ESFRI (European Strategic Forum for Research Infrastructures – Evropské strategické fórum pro infrastruktury výzkumu). Jeho cílem je vytvořit jednotnou evropskou infrastrukturu, jež bude integrovat existující geofyzikální, geodetické a geodynamické monitorovací sítě, lokální observatoře včetně pozorování dynamiky zemského povrchu in situ, vulkanologické stanice a experimentální laboratoře v Evropě. Evropa sice disponuje soustavou pozorovacích sítí a výzkumných institucí, které jsou na vysoké úrovni, tato soustava je ovšem roztříštěná a nehomogenní. EPOS umožní integrovat pozorovací sítě a příslušné instituce mj. využitím moderních e-technologií a nástrojů na hromadné zpracování dat.

17_1.jpg

Česká republika je jednou z 18 zemí, které se do projektu EPOS zapojily. Přípravná fáze začala 1. listopadu 2010 a potrvá čtyři roky. Celková dotace od Evropské komise pro všechny účastníky činí na toto období 4,5 milionu eur. Jan Zedník byl zvolen jedním z místopředsedů Rady projektu.
Více se dozvíte na stránkách http://www.czechgeo.cz/ nebo na http://www.epos-eu.org.
PAVEL HEJDA a JAN ZEDNÍK,
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.