ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > květen  > Obálka

Nové knihy

02_1.jpg

NAŠE ITÁLIE
Stará i mladá Itálie v české kultuře 19. století
Sborník příspěvků z 31. ročníku sympozia k problematice 19. století, které se uskutečnilo v únoru roku 2011 v Plzni. Příspěvky jsou rozčleněny do několika tematických skupin, např.: Itálie v c. k. monarchii, Italové v Čechách, Bouřlivá Itálie a další.
Hojda, Z., Ottlová, M., Prahl, R. (ed.), Academia, Praha 2012. Vydání 1.

02_3.jpg

HRÁTKY S MYSLÍ
Jak za 31 dní znovu nalézt cestu k vlastnímu mozku
Nápaditá a netradiční kniha se prostřednictvím praktických a zábavných „myšlenkových experimentů“, které si čtenáři mohou vyzkoušet sami na sobě, snaží najít klíč k jednomu z největších tajemství mysli, otázce vědomí. Jde o měsíční kurz tvůrčích a podnětných cvičení, která poskytnou rámec ke zkoumání, jak doopravdy funguje lidská mysl. Ze zábavného, podnětného a překvapivého úvodu k myšlení o myšlení si čtenář odnese přinejmenším poznání, jak nesmírně různorodá a úžasně osobitá naše mysl je a jak překvapivě málo jí zatím rozumíme.
Cohen, M., edice Galileo, Academia, Praha 2012. Vydání 1.

02_2.jpg

HALACHICKÝ ČLOVĚK
Tato esej je nejproslulejším dílem významného židovského rabína a filozofa Josefa Solovějčika (1903–1993). Autor v ní načrtává základní rysy svého pojetí halachické existence, tedy způsobu života moderního ortodoxního Žida, který na jedné straně lpí na tradičních hodnotách biblického a talmudického učení, posvěcených generacemi předků a vyjádřených v teologickém pojmu halacha, a na druhé straně je otevřen podnětům vědeckého myšlení moderní západní společnosti.
Solovějčik, J. Dov (Bär), edice Judaica, Academia, Praha 2012. Vydání 1.

02_4.jpg

SÚČASNÉ SLOVENSKÉ
VÝTVARNÉ UMENIE 1960–2000
Zo zbierky Prvej slovenskej
investičnej skupiny

Těžištěm sbírky a tedy i výstavy je tvorba autorů neoficiální slovenské výtvarné scény sedmdesátých a osmdesátých let a nezávislých osobností z let šedesátých. Výstava procestovala nejen Slovenskou a Českou republiku, ale představila se i zahraničnímu publiku například ve Vídni, Budapešti, Krakově a nejnověji v Londýně.
Katalog vyšel u příležitosti 90. výročí vzniku Československé republiky.
Bartošová, Z., Orman, Bratislava 2008. Vydání 5.

 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY
V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
V KVĚTNU 2012

 •  1. Liessmann, K. P. – Univerzum věcí – K estetice každodennosti
 •  2. Bárta, M., Kovář, M. a kol. – Kolaps a regenerace – Cesty civilizací a kultur (dotisk)
 •  3. Strouhal, E. – Profesor Čeněk Strouhal – Zakladatel české experimentální fyziky
 •  4. Cohen, M. – Hrátky s myslí – Jak za 31 dní znovu nalézt cestu k vlastnímu mozku
 •  5. Richerson, P. J., Boyd, R. – V genech není všechno aneb Jak kultura změnila evoluci člověka (s podporou AV ČR)

Tituly ostatních nakladatelů:

 •  1. Friedman, G. – Příštích sto let – Předpověď pro jednadvacáté století (dotisk), Argo/Dokořán
 •  2. Kutílek, M. – Půda planety Země, Dokořán
 •  3. Kosek, J. – Právo (n)a předsudek, Dokořán
 •  4. Pejčoch, I. – Vojáci na železné oponě, 4. díl, Svět křídel
 •  5. Šimon, P. – Konec (s)nové epochy – Umění secese a symbolismu ze sbírky Patrika Šimona, Eminent

Knihkupcův tip:

 •  Sartre, J. P. – Sešity z podivné války (září 1939–březen 1940), Academia

ŠÁRKA HOLÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,
Václavské náměstí 34, Praha 1