ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Zaměstnávání cizinců ve výzkumu a vývoji

Vydavatelství VŠCHT Praha publikovalo letos v lednu aktualizované vydání příručky Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve výzkumu a vývoji. Autorka Mgr. Jana Mittnerová zapracovala do textu legislativní změny, které nastaly od 1. ledna 2011 na základě novely zákona o pobytu cizinců, a to především v otázce vstupu a pobytu cizinců na území ČR. Přibyly také informace o uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělávání zahraničních výzkumníků českými vysokými školami.

16_1.jpg

Příručka obsahuje stručný přehled hlavních kroků, které musí při zaměstnávání cizího státního příslušníka ve výzkumu a vývoji učinit česká hostitelská výzkumná organizace jako příjemce grantu na projekt 7. RP akce Marie Curie. Příručka dále zahrnuje komentované vzorové dohody, jež organizace uzavírá s výzkumným pracovníkem, a anglicko-český slovník frází a pojmů používaných často zejména ve vzorových smluvních dokumentech Evropské komise (resp. Výkonné agentury pro výzkum).
Většinu popsaných postupů a dokumentů může hostitelská organizace využít rovněž při přijímání zahraničních výzkumníků, jejichž pracovní pobyt je financovaný z jiných zdrojů. Především dohoda o hostování a závazek hostitelské organizace k úhradě nákladů jsou zpravidla nutným předpokladem, aby mohl být v daném finančním režimu zahájen proces, který vyústí k zaměstnání zahraničního výzkumníka ze třetí země českou výzkumnou organizací.
Návod je určen především personálním a administrativním útvarům vysokých škol a výzkumných institucí, jež mají v kompetenci nábor a zaměstnávání zahraničních výzkumníků, měl by jim ulehčit orientaci v náležitostech vyžadovaných příslušnými orgány české státní správy.
Brožura vznikla ve spolupráci s EURAXESS centrem Praha za finanční podpory programu MŠMT EUPRO projektu OK 08001 České centrum pro mobilitu. Tištěná verze příručky je k dispozici zdarma v EURAXESS centru Praha – viz http://www.euraxess.cz/contacts/.
Volně přístupná elektronická verze financovaná z podpory projektu EUPRO LE 12004 KAMPUŠ je uveřejněna na webových stránkách Vydavatelství VŠCHT Praha, http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-804-7/anotace/.

ANNA MITTNEROVÁ,
projekt programu EUPRO,
LE12005 – KAMPUŠ