ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 41. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada se dne 3. dubna 2012 zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:


Schválila

 •  změnu koncepce zajišťování patentových a licenčních služeb,
 •  úkony doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem a pořízení movitých věcí podle zápisu z jejího 36. zasedání konaného dne 27. března 2012,
 •  přidělení bytů a startovacích bytů a výměnu bytů podle zápisu z 20. zasedání Bytové komise AV ČR konaného dne 27. března 2012.

Jmenovala

 •  ve smyslu čl. 28 odst. 1 písm. h) Stanov AV ČR předsedy, místopředsedy a členy dozorčích rad pracovišť AV ČR (viz http://www.avcr.cz/),
 •  RNDr. Martina Bileje, DrSc., členem Rady programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR.

Doporučila předsedovi AV ČR, aby

 •  na základě návrhů rad příslušných pracovišť AV ČR jmenoval:
 •  v I. vědní oblasti:
 •  doc. RNDr. Vladimíra Karase, DrSc., do funkce ředitele Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. května 2012 do 30. dubna 2017,
 •  ve II. vědní oblasti:
 •  prof. RNDr. Ludmilu Křivánkovou, CSc., do funkce ředitelky Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 1. června 2012 do 31. května 2017,
 •  prof. RNDr. Ing. Michala V. Marka, DrSc., do funkce ředitele Centra výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 1. června 2012 do 31. května 2017,
 •  ve III. vědní oblasti:
 •  Ing. Martina Lhotáka do funkce ředitele Knihovny AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 1. června 2012 do 31. května 2017,
 •  doc. PhDr. Luboše Jiráně, CSc., do funkce ředitele Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 1. června 2012 do 31. května 2017,
 •  prof. PhDr. Evu Semotanovou, DrSc., do funkce ředitelky Historického ústavu AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. června 2012 do 31. května 2017,
 •  prof. PhDr. Vojtěcha Lahodu, CSc., do funkce ředitele Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. května 2012 do 30. dubna 2017,
 •  doc. PhDr. Helenu Ulbrechtovou, Ph.D., do funkce ředitelky Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 1. května 2012 do 30. dubna 2017,
 • v servisním pracovišti:
 •  JUDr. Jiřího Malého do funkce ředitele Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 1. června 2012 do 31. května 2017.

Vzala na vědomí

 •  informaci o následných kontrolách provedených v roce 2011 na pracovištích, která prošla plánovanou kontrolou v roce 2010, respektive 2009,
 •  zprávu o výsledcích kontroly v Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.