ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Výběrová řízení na ředitele

I. Oblast věd o neživé přírodě

2. Sekce aplikované fyziky

Rada Ústavu termomechaniky Akademie věd ČR, veřejné výzkumné instituce, vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:

  •  splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
  •  vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace v oborech hlavní činnosti ústavu;
  •  významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
  •  organizační schopnosti a zkušenosti;
  •  jazykové znalosti; l morální bezúhonnost.

Přihlášky se stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních vědeckých prací zasílejte písemně nejpozději do 23. června 2012 na adresu Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, 182 00 Praha 8. Předpokládá se, že při osobním pohovoru přednesete svou představu o funkci, o niž se ucházíte, a o záměrech, které byste v ní chtěl/a realizovat.


II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

4. Sekcechemických věd

Rada Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR, veřejné výzkumné instituce, vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:

  •  splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
  •  vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace v oboru chemie;
  •  významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
  •  organizační schopnosti a zkušenosti;
  •  jazykové znalosti; l morální bezúhonnost.

Přihlášky se stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních vědeckých prací zasílejte nejpozději do 11. června 2012 písemně v obálce označené Výběrové řízení – ředitel na adresu Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i., 250 68 Řež. Předpokládá se, že při osobním pohovoru přednesete též svou představu o funkci, o niž se ucházíte, a o záměrech, které byste v ní chtěl/a realizovat. Kontakty: tel.: 220 940 158, fax: 220 941 502, e-mail: sekretar@iic.cas.cz.