ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

INFORMACE A OZNÁMENÍ


Inženýrská akademie ČR
si vás dovoluje pozvat na vědeckou rozpravu na téma

Metoda dílčích součinitelů vs. Pravděpodobnostní metoda SBRA

Rozprava bude zaměřena na rozvoj a aplikace pravděpodobnostní metody posuzování spolehlivosti konstrukcí (stavebních a strojních) v projekční praxi.
Informativními přednáškami ji uvedou prof. Ing. Pavel Marek, DrSc., F.ASCE,
a prof. Ing. Milan Růžička, CSc. (oba jsou členy IA ČR). Úvod doplní Ing. Milan Guštar, Ph.D. (absolvent FEL ČVUT a spoluautor metody SBRA).

Akce se uskuteční 20. dubna 2010 od 16:00 hodin v Kongresovém centru Fakulty strojní ČVUT, Technická 4, Praha 6.
Prosíme o potvrzení vaší účasti na e-mail iacr@ssc.cas.cz.


Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky

Rada Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd České republiky, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:
splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědeckopedagogická kvalifikace v oboru,
významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti, organizační schopnosti a zkušenosti, jazykové znalosti, morální bezúhonnost (podle zákona 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), projekt o zaměření a cílech pracoviště.

Přihlášky se stručným životopisem, s doklady o dosažené kvalifikaci, s přehledem dosavadní praxe, se seznamem hlavních vědeckých prací a projektem o zaměření a cílech pracoviště zasílejte písemně a na elektronickém nosiči v obálce označené nápisem „výběrové řízení“ nejpozději do 14. května 2010 na adresu:
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8.