ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2010  > duben  > Věda a výzkum

Knihovna Jihočeské univerzity nabízí špičkové zázemí


V kampusu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve Čtyřech Dvorech byla 13. ledna 2010 otevřena nová Akademická knihovna Jihočeské univerzity. Vedle pozvaných hostů z akademického prostředí, ústavů Akademie věd ČR, reprezentace kraje a města se zahájení zúčastnili také členové knihovnické obce a spřízněných profesních organizací.


Obě fota: Václav Pancer, Archiv JU
Akademickou knihovnu Jihočeské univerzity symbolicky otevřeli (druhý zprava) rektor Václav Bůžek, primátor statutárního města České Budějovice Juraj Thoma, v zastoupení hejtmana radní Jihočeského kraje František Štangl a ředitelka knihovny Helena Landová.

Akademická knihovna se stavěla současně s protilehlou budovou filozofické fakulty a rektorátu od dubna 2008. V červenci 2009 prošly objekty kolaudací, v říjnu začala výuka v učebnách a laboratořích filozofické fakulty a do nových prostor se nastěhoval rektorát. Do konce roku 2009 byly do nové knihovny přemístěny knihovní fondy zejména z fakultních knihoven a Biologického centra Akademie věd ČR, v. v. i. Univerzitní knihovna má tři podlaží a obdobně jako v budově filozofické fakulty a rektorátu dominuje vstupním partiím prosklená dvorana, do níž se obracejí galerie obou vyšších podlaží. V přízemí se kromě veřejně pří­stupných prostor, kde je prodejna knih a skript i kavárna, nacházejí kompaktní sklady pro 500 000 svazků. Vyšší patra slouží k volnému výběru literatury se základním dělením na vědy humanitní (první patro) a přírodní (druhé patro), s navazujícími prostory pro studijní a badatelskou činnost v klidové části knihovny. Ve volném výběru může být vystaveno až 250 000 svazků knih.


Náklady na výstavbu obou současně budovaných objektů dosáhly výše 154,3 mil. korun. Stavba byla financována z prostředků programového financování MŠMT ČR a z vlastních zdrojů univerzity.

Akademická knihovna se budovala s cílem zabezpečit informační potřeby uživatelů stávajících fakultních knihoven; Jihočeská univerzita dosud neměla centrální knihovnu a knihovnické a informační služby zajišťovalo pět knihoven fakultních. Nedostatečné prostorové podmínky neumožňovaly zvýšení počtu studijních míst ani vystavit větší počet knih do volného výběru. Poté, co se sloučily fakultní knihovny (PF JU, ZF JU, ZSF JU, společné knihovny PřF JU a BC AV ČR, v. v. i., a Rakouské knihovny – Österreich Bibliothek), je v novém objektu Akademické knihovny nyní k dispozici 400 000 svazků. Z toho je zhruba 55 000 svazků z knihovny Biologického centra Akademie věd ČR; Rakouská knihovna umístila 6500 svazků. Jako samostatné zůstaly knihovny Teologické fakulty a Fakulty rybářství a ochrany vod ve Vodňanech; obě však s Akademickou spolupracují. Bude-li zachován současný trend přírůstku a úbytku knihovny, měly by stávající prostory pro uložení knih stačit minimálně na 50 let.

Akademická knihovna Jihočeské univerzity nabízí významné kvalitativní změny a řadu novinek a služeb. Nachází se zde 500 studijních míst různých úrovní až po pět individuálních studoven pro soustředěné studium v delším časovém období. Jako první v ČR tuto možnost zavedla Národní technická knihovna, Akademická knihovna JU je tedy druhou v ČR. Technické vybavení a zázemí je na špičkové úrovni včetně audiovizuálního vybavení a wi-fi sítě. Knihovna umožňuje přístup do celé řady on-line databází. Další novou službou je možnost samoobslužné výpůjčky a samoobslužné nonstop vracení knih. Ve volném výběru může být v každém patře umístěno až 125 000 knih, celkem tedy čtvrt milionu.

Do budoucna by se knihovna mohla stát přirozeným centrem kampusu, jak je běžné na západních univerzitách. Myšlenku podporuje i skutečnost, že se v objektu nachází prodejna skript, kavárna a klub. Foyer je příjemným místem k pořádání společenských akcí, např. výstav a dalších univerzitních událostí. Akademická knihovna Jihočeské univerzity byla pro akademickou obec a veřejnost otevřena 18. ledna 2010. Do konce března jejích služeb využilo více než 20 000 návštěvníků.

HANA BUMBOVÁ,
tisková mluvčí, Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích