ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2010  > duben  > Obálka

Edice nejstaršího překladu Bible byla dokončenaVšechna fota: © Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Vedoucí edičního týmu dr. Jaroslava Pečírková z Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., představila 25. března 2010 v knihkupectví Academia na Václavském náměstí v Praze pátý díl kritického vydání nejstaršího uceleného překladu Bible ze 14. století, které zpřístupňuje mimořádně důležité texty z počátku českého písemnictví – Bibli drážďanskou, nejstarší biblický překlad z 2. pol. 14. stol., a Bibli olomouckou, která reprezentuje mladší verzi z počátku 15. stol. „Originál Bible drážďanské shořel v lovaňské univerzitě během invaze německých vojsk za 1. světové války v belgické Lovani roku 1914,“ uvedla dr. Pečírková. Zachoval se pouze opis čtyř evangelií, Tobiáše, žaltáře s dodatky a úryvků epištol, Skutků apoštolů a Janova zjevení. Dochovaly se také fotografie zhruba jedné třetiny knihy.Originál Bible olomoucké je uchováván v olomoucké Vědecké knihovně a je označen jako kulturní památka ČR. Po smrti hlavního editora Vladimíra Kyase (1917–1990), který v sedmdesátých a osmdesátých letech zpracoval první čtyři svazky edice, hrozilo, že ediční dílo zůstane torzem. V roce 2005 se však přípravy závěrečného dílu ujal čtyřčlenný tým z oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR pod vedením dr. Jaroslavy Pečírkové, jež s Vladimírem Kyasem spolupracovala již na dílech předchozích. Závěrečný díl vydalo Nakladatelství Academia. Prezentace Staročeské Bible drážďanské a olomoucké se zúčastnili nový pražský arcibiskup Dominik Duka, ředitel Centra biblických studií Petr Pokorný, ředitel ÚJČ AV ČR Karel Oliva a ředitel Nakladatelství Academia Jiří Padevět.lsd