ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2010  > duben  > Knihy

Jiří Trávníček (ed.): V kleštích dějin. Střední Evropa jako pojem a problém.


V brněnském nakladatelství Host vyšla kniha V kleštích dějin. Střední Evropa jako pojem a problém, jejímž editorem je vědecký pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Jiří Trávníček, zástupce ředitele pro pracoviště v Brně a člen oddělení pro výzkum literární kultury.Host, Brno 2009 (vyšlo 2010)

Kniha je antologií 17 textů o střední Evropě z let 1946–2002, jejichž autory jsou například István Bibó (historik a politolog), Erhard Busek (politik a politolog), Karl Schlögel (historik), Norman Davies (historik), George Steiner (filozof kultury), Eric J. Hobsbawm (historik), Drago Jančar (spisovatel a esejista), István Fried (literární historik a komparatista) či Ernest Gellner (antropolog). Texty jsou seřazeny do tří částí – I. geopolitika a historie, II. kultura, literatura, román, třetí část vyplňuje obsáhlé pojednání o historii sporů o střední Evropu od 19. století až po dobu po roce 1989 od editora svazku Jiřího Trávníčka. Nepočítaje malotirážní sborníček z roku 2000 (M. Havelka – L. Cabada /eds./: Západní, východní a střední Evropa jako kulturní a politické pojmy, Plzeň), jde o první domácí antologii k tématu, které zejména v 80. letech 20. století k sobě poutalo tak velkou pozornost, ba dokonce bylo jednou z největších intelektuálních mód spisovatelů, historiků i politologů na západ i na východ od železné opony. Pojem střední Evropy v dnešní době touto módou v takové míře již není, byť se jedná o fenomén, který nabízí podnětné konfrontace a bohaté konceptuální dějiny. Výhodou našeho času je, že politická a společenská optika po velkých politických změnách na počátku 90. let umožňuje daleko lépe zahlédnout, jakými proměnami pojem střední Evropy procházel, jaký vyvolával ohlas, jak se na něj reagovalo, komu a k jakým účelům sloužil. Antologie koncept střední Evropy nekonzervuje, nýbrž kompletuje. Střední Evropa stále není pouze muzeální záležitostí. Svého znovustvořitele, kterého si našla v 80. letech v Milanu Kunderovi (viz slavný esej Únos Evropy z roku 1983), po roce 1989 nemá, avšak i v této době najdeme mnoho autorů s jiskřivými myšlenkami a texty. Kniha vychází s podporou Grantové agentury České republiky.

red