ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2010  > duben  > Academia

Odborné publikace z Nakladatelství Academia


VLADIMÍR SVOBODA, JAROSLAV PEREGRIN
OD JAZYKA K LOGICE
Filozofický úvod do moderní logiky
Co je to logika a k čemu vlastně slouží? Odpověď na tuto otázku nalezneme v nové knize autorů prof. Peregrina a dr. Svobody z Filosofického ústavu AV ČR. Ti naznačují cestu, která vede od běžného jazyka a normální lidské argumentace k logickým symbolům a umělým jazykům, s jakými pracuje moderní logika.FRIEDRICH NAUMANN
DĚJINY INFORMATIKY
Od abaku k internetu
Kniha pojednává o dějinách informatiky v širokém kontextu historie přírodních věd, kořeny dnešní informatiky jsou vystopovány až k různým způsobům počítání na prstech a k základům zeměměřičství. Kromě dějin výpočetní techniky zahrnuje kniha také pozoruhodné události z historie matematiky, fyziky, geodézie, elektrotechniky a dokonce i obchodu a podnikání.FRANCIS D. RAŠKA
OPUŠTĚNÍ BOJOVNÍCI
Historie Rady svobodného
Československa 1949–1961
Rada svobodného Československa (Council of Free Czechoslovakia) byla nejvýznamnější československou exilovou organizací ve Spojených státech amerických po komunistickém převratu v roce 1948. Byla prvním ústředním politickým orgánem vytvořeným politickými uprchlíky z evropských zemí, které se nacházely v područí Sovětského svazu.JANA MATÚŠOVÁ A KOL.
SLOVNÍK POMÍSTNÍCH JMEN
V ČECHÁCH V (Bra–Buc)
V pátém svazku slovníku jsou představena pomístní jména (jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest), která začínají písmeny Bra-Buc nebo obsahují slova začínající těmito písmeny.LUKÁŠ SEKANINA A KOL.
EVOLUČNÍ HARDWARE
Od automatického generování ­patentovatelných invencí
k sebemodifikujícím strojům
Publikace shrnuje současný stav výzkumu a aplikací v oblasti evolučního hardwaru. Jde zejména o elektronické obvody, které jsou bez zásahu člověka automatizovaně vytvářeny, modifikovány, adaptovány a opravovány podle potřeb konkrétní aplikace.NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY
V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
V BŘEZNU 2010

 1.  Lukacs, J. – Na konci věku
 2.  Olivová, L. a kol. – Zvířecí mýty a mytická zvířata (s podporou AV ČR)
 3.  Proust, M. – Jean Santeuil
 4.  Petrasová, T., Michalíková, P. (ed.) – Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století (s podporou AV ČR)
 5. Chytrý, M. (ed.) – Vegetace ­České republiky 2

Tituly ostatních nakladatelů:
 1. Figes, O. – Šeptem, Beta–Dobrovský a Ševčík
 2. Břeň, T., Janáček, P. (ed.) – O slušnou odměnu bude ­pečováno… – ekonomické ­souvislosti spisovatelské profese v české kultuře 19. a 20. století, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
 3. Lehrer, J. – Jak se rozhodujeme?, Dokořán
 4. Klee, P. – Kunst-Lehre: Nauka umění, Togga
 5. Trávníček, J. (ed.) – V kleštích dějin, Host

Knihkupcův tip:

 •  Merhaut, V. – Grafik Vladimír ­Boudník, Torst

ŠÁRKA HOLÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,
Václavské náměstí 34, Praha 1