ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2010  > duben  > Ocenění

Čestná oborová medaile Jaroslava Heyrovského


Při příležitosti zahájení mezinárodní konference MicroScale Bioseparations (www.msb2010.org) 21. března 2010 předal místopředseda AV ČR prof. Vladimír Mareček čestnou oborovou medaili Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách prof. Barry L. Kargerovi.


Foto: www.northeastern.edu

Prof. Karger je jedním z pionýrů moderních separačních věd. Od počátku vědecké kariéry v 60. letech, kdy se zabýval výzkumem kapalinové chromatografie, až do současnosti, kdy se věnuje hlavně proteomice a glykomice, patřila jeho skupina vždy mezi vedoucí světové týmy. Od založení Barnettova ústavu (1973) pro chemickou a biologickou analýzu, jehož je dosud aktivním ředitelem, má na svém kontě přes 300 publikací a 40 patentů v oboru bioanalytické chemie, zvláště se zaměřením na kapalinovou chromatografii, kapilární elektroforézu a hmotnostní spektrometrii. V laboratořích Barnettova ústavu byly vyvinuty separační matrice, které byly použity v projektu sekvenování lidského genomu – Human Genome Project. V současnosti se zaměřuje na nové technologie pro stopovou analýzu proteinů v biologických matricích pomocí LC/MS a také pro charakterizaci biologických léčiv. Za svou práci získal řadu ocenění. Namátkou lze jmenovat ceny American Chemical Society (3x), Michael Widmer Award (Švýcarsko, 2004), Csaba Horvath Medal (Rakousko, 2008), Torbern Bergman Medal (Švédsko, 2008) nebo Marcel Golay Medal (2009). V roce 2007 byl jmenován čestným členem Maďarské akademie věd. Profesor Karger vychoval celou řadu špičkových odborníků, kteří dnes pracují v mnoha zemích světa. S českými vědci udržuje dlouhodobé kontakty již od své první návštěvy Československa před více než třiceti lety. V posledních dvaceti letech prošla jeho laboratořemi i desítka českých studentů, postdoktorandů a vědeckých pracovníků. Medaile Jaroslava Heyrovského byla profesoru Kargerovi předána na prestižní 25. konferenci MSB, kterou sám založil a která se letos konala poprvé v zemi bývalého východního bloku.

FRANTIŠEK FORET,
Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.