ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2010  > duben  > Knihy

Cena za entomofaunistiku


Marcela Skuhravá a Václav Skuhravý získali v únoru 2010 významnou Cenu za entomofaunistiku ve střední Evropě za rok 2009, kterou jim udělila Společnost pro podporu rozvoje obecné přírodovědy (biologie) ve střední a východní Evropě za publikaci Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of Austria (Bejlomorky Rakouska, Studia dipterologica, 15, 2008). Autoři zpracovali málo známou skupinu dvoukřídlých na 250 lokalitách, jejich hodnocení vychází z více než 5000 dat, která sebrali v letech 1991–1993. Uvádějí 396 druhů bejlomorek, z nichž 120 zjistili v Rakousku poprvé. Rozšíření 212 druhů podávají na mapách a na 75 grafech podle jejich výskytu v různých nadmořských výškách. V 18 tabulkách jsou sestaveny fotografie hálek na hostitelských rostlinách 140 druhů. Práce má kromě vědecké i značnou estetickou hodnotu.